top banner image
 
 
 

Permittering, sykepenger og omsorgspenger

Hvordan påvirker de nye reglene din bedrift?

Gratis webinar | Se videoen

De siste ukene har det blitt iverksatt flere tiltak fra staten knyttet til permittering, sykepenger og omsorgspenger for å dempe de økonomiske virkningene av coronaviruset. Azets mottar mange spørsmål om det nye regelverket og inviterer nå til et gratis webinar der vi gjennomgår endringene i regelverket, og hvordan dette påvirker din bedrift og dine ansatte.  

Vi vil gå gjennom de mest relevante endringene og gi konkrete råd og eksempler på hvordan arbeidsgiver skal forholde seg til disse:

  • Status i dag: Hva er vedtatt og hva gjenstår?
  • Permitteringer, sykepenger og omsorgspenger: Hvordan fungerer det nye regelverket i praksis? 
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere: Hvordan påvirkes de av de nye reglene? 
  • Hva skjer videre og hvilke løsninger venter vi på fra NAV?

Webinaret holdes av våre fageksperter Elin Heesen og Tormod Johansen.

Se videoen

Webinaret ble holdt torsdag 26. mars kl. 12.00 og er basert på informasjon som forelå på dette tidspunktet.