Forretningsfolk klimaregnskap
 
 
 

Indirekte utslipp i verdikjeden - Klimaregnskap Scope 3

Nye lovkrav som CSRD pålegger berørte virksomheter å rapportere på indirekte utslipp i verdikjeden (scope 3). Gradvis vil det stilles høyere krav til helhetlige klimaregnskap, også for små- og mellomstore bedrifter.

Gratis webinar | Se opptaket

GHG-protokollen er den mest brukte og anerkjente standarden for beregning og rapportering av klimagassutslipp. GHG-protokollen deler klimagassutslipp inn i tre hovedkategorier:

  • Scope 1 er egne, direkte utslipp
  • Scope 2 er utslipp som stammer fra innkjøpt energi
  • Scope 3 er indirekte utslipp i verdikjeden fra innkjøpte varer og tjenester.

For de fleste virksomheter er klimapåvirkningen størst i scope 3, samtidig er det vanskelig å få en oversikt over de indirekte utslippene. Vi har invitert vår samarbeidspartner og spesialist på klimaregnskap, Sophie B. Jewett fra MoreScope til webinaret for å snakke om scope 3.

I dette webinaret ser vi nærmere på:

  • Introduksjon til klimaregnskap
  • Scope 3-utslipp og etterlevelse av kommende krav: med Sophie Bruusgaard Jewett
  • Helhetlig og troverdig klimaregnskap som verdiskapende verktøy

Webinaret passer for alle som engasjerer seg i bærekraft, CFO, CEO og ledere som ønsker å være forberedt på skjerpede krav og tilspissede konkurransesituasjoner.

Webinaret holdes av

Mats Lorentsen portrett

Mats Lorentsen

Leder for forretningsutvikling og bærekraft i Azets Advisory
Mats har solid erfaring som bedriftsrådgiver, prosjektøkonom og endringsleder, med spesialområder som finansiell- og prosjektkontroll, risikostyring og internkontroll, strategi og utviklingsprosesser, digitalisering og forbedringsarbeid.
Sophie Bruusgaard Jewett portrett

Sophie Bruusgaard Jewett

CEO i MoreScope
Sophie er tidligere leder for klimastrategi i PwC Norge, og har bistått små og store selskaper med å utvikle egne klimaregnskap, sette vitenskapsbaserte klimamål, utvikle robuste omstillingsplaner og rapportere i tråd med kommende krav på bærekraft. Hun har utdanning innen miljøpolitikk og reguleringer fra London School of Economics, og innen statsvitenskap og klimavitenskap fra McGill University. MoreScope er et teknologiselskap som leverer løsninger for kvantifisering og håndtering av bærekraft. MoreScope gir selskaper innsikt som muliggjør bærekraftige beslutninger og bærekraftige investeringer.

Få tilgang til opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Hvordan Azets håndterer mine persondata er beskrevet her.

* Dette feltet er obligatorisk.