AI, roboter
 
 
 

AI, AI, AI – Lederens rolle ved ansvarlig bruk av AI

Hvordan utnytte potensialet i AI uten å gå i fellene rundt?

Gratis webinar | Se opptaket

Vi kjenner og bruker Copilot og AI-tjenester, men det viktigste vi vil hjelpe deg til å forstå er hvordan du kan utnytte AI uten å være redd for å gå på tvers av vanskelige temaer som etikk og personvern. Samtidig er det viktig at -du bruker AI på en strategisk og relevant måte som gir deg og dine kunder noe nyttig og øker mulighet for gevinstrealisering.

I Global Risk Report 2017 betegner World Economic Forum kunstig intelligens som en av de fremvoksende teknologiene med størst nytteverdi, men også med størst skadepotensial.

Du får en introduksjon til hvordan vi tenker at det er lurt å jobbe med AI slik at du minimerer juridiske og etiske risikoer, og bygger tillit, samtidig som du maksimerer samfunnsnytte. Få en introduksjon til hvordan du kan høste gevinstene ved å implementere AI på en ansvarlig måte.

I dette webinaret ser vi nærmere på:

  • Hvordan møte AI når det er usikkerhet knyttet til etikk, lovlighet og sikkerhet
  • Hvordan lykkes ved å ta i bruk AI stegvis og strategisk
  • Et bevisst forhold til gevinstrealisering som gjør det enklere å prioritere hvordan du skal utnytte AI

Webinaret passer for deg som jobber med kommunikasjon, leverer forretningstjenester (CDO), ledere, designere og endringsledere.

Webinaret holdes av

Håvard Arntsen

Fagdirektør design i Azets Consulting
Som tjenestedesigner og design lead med store kunder og komplekse virksomheter, arbeider Håvard med å utvikle og omstrukturere digitale tjenester. Han har alltid fokus på brukeropplevelse og å løse sluttbrukerbehov som sikrer dokumenterbare gevinster.

Håkon Backus Erichsen

Konsulent
Håkon har mastergrad i digital ledelse og business analytics. Hans utdannelse har gitt han den tekniske og metodiske kompetansen som kreves for å støtte ledere og lede virksomheter under digital endring. Håkon har dedikert seg til å utforske og utvikle strategier for hvordan organisasjoner kan implementere ansvarlig AI på en suksessfull måte.

Azets Consulting

Customer Insight & Design
Gjennom UX- og tjenestedesign skaper vi gode brukeropplevelser som øker effektivitet og lønnsomhet. Våre erfarne konsulenter setter brukeren i sentrum, utvikler helhetlige tjenester og optimaliserer løsninger for mer engasjerende interaksjoner. Vi leverer dokumenterte gevinster og fordeler for våre kunder.

Få tilgang til opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Hvordan Azets håndterer mine persondata er beskrevet her.

* Dette feltet er obligatorisk.