syk kvinne
 
 
 

Webinarserie: Oppsigelse av langtidssykemeldte

Del 3 - Grensetilfellene

Hva er lurt å tenke på når det foreligger kombinerte årsaker til fravær?

Gratis webinar | Se opptaket

Ikke alle saker er like opplagte. Hva gjør du som arbeidsgiver i de komplekse sakene hvor sykefravær er en av flere årssaksforhold for å vurdere oppsigelse?

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til prosessen rundt oppsigelse og nedbemanning. I dette webinaret ser vi nærmere på potensielle gråsonesituasjoner som kan oppstå, sett fra et HR- og arbeidsrettslig perspektiv.

I dette webinaret tar vi for oss:

  • Hva mener vi med grensetilfeller i forbindelse med sykefravær?
  • Vurderinger når det foreligger flere grunnlag for oppsigelse
  • Vi ser nærmere på et par caser hvor årssaksforhold er komplekse

Webinaret passer for ledere med personalansvar og deg som jobber med HR.

Dette er del 3 i en webinarserie om oppsigelse av langtidssykemeldte. 

Se de to første webinarene i serien her: 

1. Arbeidsgivers plikter
2. Arbeidstakers rettigheter og særlige vern etter loven
3. Grensetilfellene

Webinaret holdes av

Ingrid Petterson

Ingrid Petterson

HR-manager i Azets Consulting
Ingrid har bakgrunn fra psykologi og helsevitenskap, med spesialisering innen helsepsykologi. Med 9 års fartstid fra bedriftshelsetjeneste har hun lang erfaring med å rådgi både private og offentlige kunder i HMS-spørsmål. Hun har jobbet med HMS både på operativt og strategisk nivå, og vet hva som kjennetegner bedrifter som lykkes med å jobbe godt med HMS, samt å jobbe forebyggende med arbeidsmiljøet.

Maria Zahlsen

HR-manager i Azets Consulting
Maria har Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har i perioden fra 2012-2018 arbeidet som rådgiver i Arbeidstilsynet, og har fra 2019 til 2023 arbeidet som advokat i det private arbeidsmarkedet. Maria har solid erfaring med praktisering av de offentligrettslige og privatrettslige sidene av arbeidsretten.

Azets Consulting

People, Culture & Organisation
Vi leverer varierte HR-tjenester som omfatter støtte, utvikling og ledelse. Våre erfarne konsulenter har bakgrunn fra både privat og offentlig sektor, og er raskt operativ i sine roller. Vi er smidige og dedikert til å skape verdifulle løsninger for våre kunder i alle prosjekter.

Få tilgang til opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Hvordan Azets håndterer mine persondata er beskrevet her.

* Dette feltet er obligatorisk.