top banner image
 
 
 

Likestillings­rapportering | Nye krav fra 2022

Har du kontroll på hvilken informasjon du må ta med i årets likestillingsrapport? Og har du oversikt over hvordan rapportere lønnsopplysninger for dine ansatte?

Gratis webinar | Se opptaket

Vi er inne i år to av likestillingsrapporteringen, og dette året skal informasjon om lønn og om ufrivillig deltid tas med i rapporten. Hvordan kan du som arbeidsgiver sikre anonymitet når lønnsinformasjon rapporteres?
 
Rapporten skal gjengi status for din virksomhet som innebærer at ansatte må plasseres i andre type grupper enn de vi vanligvis refererer til. Hvordan kan du sørge for at rapporten gjengir riktig informasjon og inndeling? Og hvor mye og hvor detaljert må du rapportere?
 

I denne halvtimen ser vi nærmere på:

  • Kort om aktivtets- og redegjørelsesplikten
  • Hva skal vi rapportere på nå i år 2?
  • Hvor mye og hvor detaljert bør rapporten være?
  • Hvordan sikre riktig gruppeinndeling slik at lønnsrapporten blir korrekt?
  • Hvordan sikre anonymitet når lønnsopplysninger skal oppgis
  • Hvordan sikre at ARP arbeidet blir en integrert del av likestillingsarbeidet

Foredragsholder

Elin Heseen

Senior HR-rådgiver
Elin arbeider tett på sine kunder både med arbeidsrettslige, personalrelaterte eller arbeidsmiljørelaterte problemstillinger. Hun er en racer på excel, og digger digitalisering. Den siste tiden har hun arbeidet mye med tariffavtaler og interne prosesser i tariffregulerte bedrifter.

Få tilgang til opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.