top banner image
 
 
 

Naturalytelser - hvilke burde man velge?

Burde du gjøre endringer i naturalytelsene på grunn av pandemien? Og hvilke kan du tilby skattefritt?

 

Gratis webinar | Se opptaket

For mange arbeidsgivere og arbeidstakere har pandemien ført til at vi jobber og tenker annerledes. Vi har funnet ut at det å blant annet jobbe fra hjemmekontor fungerer godt i mange arbeidssituasjoner. 
Tilbakemeldingen fra arbeidsgivere og ansatte er nettopp at de i framtiden ser for seg en arbeidshverdag som er mer fleksibel enn før pandemien.
 
Økt omfang av arbeid på hjemmekontor kan endre ansattes behov, og du som arbeidsgiver bør tenke litt annereldes med tanke på hvilke typer frynsegoder (naturalytelser) du tilbyr dine ansatte. 
 

Dette lærer du mer om: 

  • Hvilke naturalytelser kan være aktuelle i tiden framover, spesielt med tanke på endringen i arbeidssituasjonen?
  • Hva slags naturalytelser kan dekkes skattefritt? 
  • Utvikling i regelverket for skattefrie naturalytelser

Foredragsholder

Tormod Johansen

Senior Advisor
Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.

Få tilgang til opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.