Regnskap for eiendommer
 
 
 

Regnskap og rådgivning innen eiendom

Få fart på administrasjon av eiendommen ved å få hjelp av våre regnskapsførere, rådgivere og advokater.

Få hjelp med oppgavene i dag

 

Få hjelp med en rekke oppgaver innenfor økonomisk oppfølging og administrasjon av næringseiendom. Vi har regnskapsførere, rådgivere og advokater som er spesialister på området.

  Ved å overlate oppgavene til oss, gir vi en trygghet for at de praktiske oppgavene for utleie av eiendom og leietagere blir ivaretatt. Foruten regnskapsføring, administrerer vi alt rundt kontrakter, oppfølging av felleskostnader samt utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter.

 • Kontraktsadministrasjon
 • Felleskostbehandling
 • Regnskap
 • Skatt- og avgiftsbehandling
 • Juridisk bistand og rådgivning

Liste Kontraksadministrasjon

Kontraktsadministrasjon

 • Fakturering og innkreving av korrekt leie til rett tid 
 • Registrering av sikkerhetsstillelser for leiene
 • Regulering av leie i henhold til kontraktene
 • Innhenting avgiftspliktig mva-erklæring
 • Budsjettering av inntekter
 • Budsjettering, fakturering og felleskostnader

Sikker håndtering av leiekontrakter - hent dokument 

 

Kalkulator felleskostbehandling

Felleskostbehandling

 • Budsjettering og avregning av felleskostnader
 • Utfakturering av a-konto felleskostnader
 • Avviksrapportering gjennom året
 • Likviditetsoppfølging
 • Bistand til opprettelse av egne felleskostselskap

regnskap og avgiftsbehandling utregning kuleramme

Regnskap og avgiftsbehandling

Vi påser at regnskapet blir ført riktig på ulike eiendommer og at behandling av skatt og avgifter blir riktig utført på de ulike eiendommer og på ulikt areal.

Regnskap fra A-Å

 • Elektronisk fakturabehandling
 • Remittering
 • Inntektsfakturering i henhold til kontrakter
 • OCR innbetalinger
 • Webrapporter med drilldown
 • Inntektsbudsjettering
 • Prosjektoppfølging av utbygging og rehabilitering
 • Likviditetsstyring
 • Årsoppgjør

Skatt- og avgiftsbehandling

 • Sporing mellom arealer, inng.mva og leietakere
 • Informere og dokumentere årlig beløp for justering
 • Rapportere og dokumentere avgiftsmessige konsekvenser ved skifte av leietaker, fremleie, salg eller annen bruksendring
 • Dokumentere latent justeringsforpliktelse ved salg, fusjon, fisjon
åpen bok

Juridisk kompetanse

Vi har advokater som yter juridisk bistand til utbyggere og eiendomsbesittere ved spørsmål om skatt, merverdiavgift og generell eiendomsjus.

 • Skatt, merverdiavgift, selskapsrett og kontraktsrett ved eiendomsutvikling
 • Selskapsrettslig omstrukturering (fisjon/fusjon) med fast eiendom som dominerende verdi i balansen
 • Bruk og opprettelse av single purpose-selskaper ved eiendomsutvikling
 • Bistand ved utbyggingsavtaler – private og offentlige
 • Eiendomstransaksjoner – kontraktsforhandling og oppgjørsfunksjon ved salg av aksjer/fast eiendom

Les mer ved å hente dokument om  Sikker avgiftsoppfølging

Alt tilgjengelig på nett - sikkert og effektivt

image.png

 

Ved å knytte deg til våre tjenester, får du tilgang til CoZone. Gjennom denne nettportalen kan du administrere timer som er grunnlag for lønngrunnlag, laste opp bilag som ikke allerede er sendt inn elektronisk fra leverandører og godkjenne dokumenter for regnskap og lønn. En mengde rapporter på ulike nivåer er også tilgjengelig. Portalen er ditt samarbeidsområde mellom deg som kunde og dine kontakter på regnskap og lønn hos Azets.

 

 • Godkjenning av leverandørfaktura
 • Fakturering av kunder
 • Rapportering av regnskapet på en mengde nivåer
 • Timelister - registrering og godkjenning
 • Reiseregninger og utlegg - ta bilde av kvitteringer underveis
 • Fildeling - sikkert og oversiktlig
 • Forvaltning av eiendom

Tre digitale enheter oversikt Azets Cozone

Alt tilgjengelig på nett - sikkert og effektivt

Ved å knytte deg til våre tjenester, får du tilgang til Azets Cozone. Gjennom denne nettportalen kan du administrere timer som er grunnlag for lønngrunnlag, laste opp bilag som ikke allerede er sendt inn elektronisk fra leverandører og godkjenne dokumenter for regnskap og lønn. En mengde rapporter på ulike nivåer er også tilgjengelig. Portalen er ditt samarbeidsområde mellom deg som kunde og dine kontakter på regnskap og lønn hos Azets.

 • Godkjenning av leverandørfakturaer
 • Fakturering av kunder
 • Rapportering av regnskapet på en mengde nivåer
 • Timelister - registrering og godkjenning
 • Reiseregninger og utlegg - ta bilde av kvitteringer underveis
 • Fildeling - sikkert og oversiktlig

Akkurat når og hvor du vil.

"For meg er det viktig at de som jobber med eiendommene, forstår helheten av virksomheten. "
Espen Norman Hoel, Eiendomsinvestor AS

Kontakt våre eksperter 

- for tilbud og mer informasjon om hva vi kan gjøre for din virksomhet.

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

 

 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

I Azets er vi 15 konsulenter som jobber dedikert med eiendomsrådgivning. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss en bred kompetanse rundt eiendomsbransjen, og er tilstede i hele landet gjennom våre lokalkontor. Kundene spenner fra små selskaper til store aktører – både norske og internasjonale. Vårt team består av erfarne og kompetente regnskapsførere, rådgivere og kontraktseksperter. Vi har også egne jurister som kan bidra til å løse juridiske problemstillinger.

Siste blogginnlegg for eiendom