Kvinner i samtale
 
 
 

Medarbeidersamtalen. Er det noe vits?

Mange synes medarbeidersamtalen er lite nyttig og til tider direkte ubehagelig – likevel vet vi at god oppfølging av medarbeidere er essensielt for motivasjon og engasjement.

Gratis webinar | Se opptaket

 

 

Hvorfor kjenner mange seg ubekvem når man snakker om medarbeidersamtalen?

Det skapes gjerne forventninger etter samtalen, men som ofte ikke innfris fordi aktivitetene man blir enige om ikke følges opp. Dette kan mange kjenne seg igjen i og har gitt medarbeidersamtalen et ufortjent dårlig rykte.

Medarbeidersamtalen gjort riktig gir færre misforståelser, konflikter, sykmeldinger og lavere turnover. Det er beviselig både preventivt og lønnsomt å være en aktiv leder som tar medarbeiderne på alvor, både i små og store bedrifter.

I dette webinaret ser vi nærmere på:

  • Fordeler ved medarbeidersamtalen
  • Hva er viktig å tenke på før, under og etter medarbeidersamtalen
  • De klassiske fellene man bør unngå.
  • Et innblikk i Motivati lederverktøy som gir unik innsikt i de ansattes arbeidshverdag, og som hjelper leder og medarbeider til en konkret og verdifull medarbeidersamtale.

Webinaret passer for ledere med personalansvar og deg som jobber med HR.

Foredragsholdere

Kirsti Hagen Berg

Seniorrådgiver
Kirsti har solid kompetanse innen det meste av personalrelaterte problemstillinger og lovverk. Hun er en pådriver for å utvikle og implementere gode HR-prosesser og bruk av digitale HRM-verktøy. Kirsti er opptatt av leder- og medarbeiderutvikling, motivasjon og arbeidsmiljø, og har lang erfaring fra både offentlig og privat sektor.

Bjørn Eirik R. Bøe

Organisasjonsrådgiver i Motivati
Bjørn Eirik R. Bøe har master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen. Han er til daglig organisasjonsrådgiver i Motivati lederverktøy og har i en årrekke jobbet med å rådgi ledere hvordan Motivati på en enkel måte støtter utvikling av medarbeider- og lederskap.

Få tilgang til opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.