Advisory

Verdiskaping. Involvering. Ekte engasjement. Azets Advisory utvikler og støtter virksomheter i deres vekst.

Se våre tjenester

 

Gjennom kvalifisert rådgivning og engasjement får du levert innsikt og smarte tiltak som skaper reell verdi for virksomheten din. Resultatet? Jobb smartere og ta bedre beslutninger som styrker bedriftens konkurransekraft.

Få hjelp til å løse utfordringene virksomheten din står overfor. Fra oss kan du forvente solid kompetanse, hjerte for ditt selskap og sterk gjennomføringsevne.

Vår jobb er ikke ferdig idet vi leverer fra oss en rapport. Du får hjelp til å iverksette og implementere strategiske og operative tiltak basert på grundige analyser. Din organisasjon involveres hele veien, slik at beslutninger forankres og eierskap etableres.

 

Våre tjenester

 

Forretningsforbedring

Optimaliser virksomheten gjennom taktiske og operative grep.  

 Forretningsutvikling

Styrk konkurransekraften og tilrettelegg for vekst. 

 IT og digitalisering

Nå virksomhetens strategiske mål med riktig og fremtidsrettet teknologi.

 

Transaksjonsstøtte

Skap vekst gjennom kjøp, salg og fusjon. 

Juridiske tjenester

 Bli tryggere med erfaring og kompetanse på forretningsjus.

Mennesker og organisasjon

Realiser organisasjonen og dine ansattes fulle potensiale. 

«Alle har en Supermann i seg. Som leder har du fått et dedikert ansvar for å løfte fram den enkeltes potensial. Virksomheter med ledere som klarer dette vil være de mest lønnsomme.»  

Ingrid Kristin Fagerli Viken, Head of Development - Advisory

«I disse tider når teknologiske endringer har så stor innvirkning på våre virksomheter, er det viktig å velge en rådgiver som har solid forankring innen både virksomhetsstyring og teknologi. Min påstand er at de selskaper som ikke nå tar innover seg de muligheter og trusler som ligger i teknologi blir tapere.»  

Rune Norbakk, CEO i Azets.

Ring oss 40 10 40 18

Åpningstider:

mandag - torsdag kl. 8.00 - 21.00
fredag 8.00 - 16.00