Lønnskonsulent som jobber på Laptop
 
 
 

Lønnstjenester i Norge

Overlate lønnsprosesser til en lønnsleverandør du kan stole på. Vi utfører alle oppgaver innen lønnsadministrasjon i henhold til norsk lovverk. Vi kan også påta oss oppgavene på din adresse hvis du foretrekker det.

Få hjelp til lønnsoppgavene i Norge

 

Lønnstjenester tilpasset ditt behov

Våre erfarne konsulenter har bred erfaring fra bedrifter i alle bransjer og størrelser. Vi tilbyr både komplekse og enkle beregninger av lønn, skattetrekk og timeregistereinger

Det er obligatorisk for alle arbeidsgivere å rapportere arbeidsforhold, utbetalinger, godtgjørelser, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk til myndighetene. Avhengig av ulike skatteavtaler er inntekt er ofte grunnlag for norsk inntektsbeskatning og norsk folketrygd.

Det er lett å gå seg vill i det komplekse regelverket for ansettelse og lønn i Norge. At dette er strengt regulert av lovverket gjør det enda vanskeligere å manøvrere seg i.

Lønnskonsulent jobber ved PC illustrasjon

Azets lønnstjenester:

 • Lønnsberegning
 • Reise- og utgiftsrapporter
 • Fravær og overtidshåndtering
 • Sykefraværsrefusjon/refusjoner
 • Rapportering
 • Årsavslutningsprosedyrer
 • Ytelsesadministrasjon
 • Pensjonsadministrasjon
 • Behandling av expats og inpats

Bredt utvalg av HR-tjenester

Våre HR-eksperter tilbyr et bredt spekter av tjenester til våre kunder. Enten du trenger bistand knyttet til arbeidskontrakter, jobbintervjuer, lovpålagt sykefraværsoppfølging eller pensjonsordninger: Vi hjelper deg

Beregning og rapportering til norske myndigheter

Sørg for at all rapportering til myndighetene og utbetalinger gjennomføres gjennom året – inkludert årsoppgaver.

Rapporter gjennom ordningen "A-meldingen" inkluderer:

 • månedlig rapportering om lønn og trukket skatt
 • årlig rapportering av grunnlag for arbeidsgiveravgift
 • annen obligatorisk rapportering til norske myndigheter.

Ansatte i mer enn ett nordisk land

Vanskelig å holde styr på alle lønnssaker i mer enn ett land? Azets tilbyr en fullt administrert lønnstjeneste i Norge, Sverige, Danmark og Finland – hele det nordiske markedet, gjennom ett kontaktpunkt.

Som den ledende lønnsleverandøren i Norden kan vi sikre sømløs og effektiv lønnskompetanse på tvers av grensene. Vi har mer enn 600 internasjonale selskaper som vi leverer lokal lønnstjeneste til. Og det beste av alt er at vi opererer med én IT-plattform for alle land.

Tallet en ett kontaktpunkt

Nordiske lønnstjenester

Ett grensesnitt, en pålogging – alt på ett sted 

 • Ett nordisk kontaktpunkt
 • Én nordisk avtale
 • Én nordisk prismodell
 • Én nordisk styringsmodell
 • Én nordisk kundeportal - Azets Cozone
 • Ett nordisk timesystem
 • Ett nordisk reiseregningssystem

Les mer om nordiske lønnstjenester

Få hjelp med virksomheten:

Telefon:  +47 40 10 40 18 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.