Systemområde
 
 
 

Administrasjon av ansatte

Digitaliser personaladministrasjonen og skap en enklere og bedre arbeidshverdag for HR, ledere og ansatte.

Få en gratis demo

Oppfølging av ansatte er en tidkrevende oppgave. Med vår løsning kan lederen enkelt følge opp den ansatte gjennom hele arbeidsforholdet. Sørg for å ha en god prosess for oppstart og avvikling av arbeidsforhold, at alle sykemeldte får riktig oppfølging i henhold til lover og regler og samle alle personopplysninger og historikk i èn løsning.

Alle disse rutinene kan digitaliseres. Systemet sørger for at du får påminnelser og hjelpemidler før hver enkelt oppgave. Lederens hverdag blir betydelig enklere. Systemet er satt opp med gjeldende regler for fravær og digitale løsninger som sikrer og forenkler fraværsoppfølgingen. Sykemeldinger fra Altinn kan enkelt importeres i løsningen og oppfølgingsplaner kan sendes digitalt til fastlege og NAV.

Full oversikt

Den ansattes profil inneholder alle masterdata og et eget dokumentarkiv som vil erstatte dagens personalmapper. Løsningen er GDPR-kompatibel og administrator vil kunne styre tilgangen til fortrolige personopplysninger. Som leder vil du ha full oversikt over fravær, feriedager til gode og essensielle nøkkeltall. Personalhåndboken tilpasses din bedrift, oppdateres i henhold til  lovverket og vil være tilgjengelig for alle ansatte. Det samme gjelder HMS-håndbok og lederhåndboken. Systemet er modulbasert og du kan enkelt velge moduler ut i fra din bedrifts behov.

Skybasert og enkelt

Løsningen er skybasert og krever ingen installasjon. Den ansatte kan enkelt vedlikeholde sin informasjon via mobil, holde seg oppdatert på interne rutiner og regler, registrere timer og fravær, samt motta digitale dokumenter for godkjenning.

person-check-1.svg

Kvalitetssikring av lovpålagte personaloppgaver

globe-1.svg

Like rutiner uavhengig av lokasjon og leder

window-application-5.svg

Kontroll over personopplysninger

HR-systemet kan enkelt integreres med Azets’ lønnssystemer. Du vil kunne få automatiske ansatt- og lønnsendringer, importerte timelister og fraværsoversikter fra HR-systemet direkte til ditt lønnssystem. Sammen finner vi den løsningen som passer best for deg og din virksomhet.

logo 4Human

Vår samarbeidspartner

4human består av flere selskaper og leverer HRM for hele virksomheten. Evolution er et komplett HR-system som leverer alt fra lovpålagt personaloppfølging, digitale håndbøker, on- og offboarding til kompetansebase.

 

Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang

La oss gi deg en introduksjon til systemene, tjenestene og fordelene. Fyll ut skjema, så tar vi kontakt. 

Du kan også ringe  40 10 40 18  


Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 hverdager mandag - fredag

 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.