top banner image
 
 
 

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Hvilke plikter og rettigheter foreligger når det gjelder tilrettelegging i arbeidsforholdet?

Gratis webinar 13. oktober kl 09.00

 

 

 
Dato 13.10.22
Tid 09.00 - 09.30
Pris Gratis
Sted Online

Hvor langt strekker arbeidsgivers tilretteleggingsplikt seg? Plikten til å legge arbeidet til rette for arbeidstakerne er omfattende. Det heter i arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver skal tilrettelegge for arbeidstaker «så langt det er mulig», men hva betyr det i praksis?

Vi ser på hvilke krav på tilrettelegging som foreligger, hvor langt kravet til tilrettelegging strekker seg, og om arbeidstaker har medvirkningsplikt.

I dette webinaret tar vi for oss:

  • Hvor langt går tilretteleggingsplikten?
  • Har man krav på tilrettelegging?
  • Rettigheter og plikter

Webinaret passer for ledere med personalansvar og deg som jobber med HR.

Foredragsholder

Kari Langløkken

Senior HR-rådgiver/jurist
Kari er utdannet jurist og har arbeidsrett, helserett og trygderett som spesialfelt. Hun har omfattende HR-kompetanse fra komplekse og store offentlige virksomheter - og har lang erfaring som både leder og rådgiver.

Meld deg på

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.