top banner image
 
 
 

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Hvilke plikter og rettigheter foreligger når det gjelder tilrettelegging i arbeidsforholdet?

Gratis webinar | Se opptaket

 

 

Hvor langt går arbeidsgivers tilretteleggingsplikt? Plikten til å legge arbeidet til rette for arbeidstakerne er omfattende. I arbeidsmiljøloven står det at arbeidsgiver skal tilrettelegge for arbeidstaker «så langt det er mulig», men hva betyr det i praksis?

Vi ser på hvilke krav om tilrettelegging som foreligger, hvor langt kravet til tilrettelegging strekker seg, og om arbeidstaker har medvirkningsplikt.

I dette webinaret tar vi for oss:

  • Hvor langt går tilretteleggingsplikten?
  • Har man krav på tilrettelegging?
  • Rettigheter og plikter

Webinaret passer for ledere med personalansvar og deg som jobber med HR.

Webinaret ble avholdt 13. oktober 2022

Foredragsholder

Kari Langløkken

Senior HR-rådgiver/jurist
Kari er utdannet jurist og har arbeidsrett, helserett og trygderett som spesialfelt. Hun har omfattende HR-kompetanse fra komplekse og store offentlige virksomheter - og har lang erfaring som både leder og rådgiver.

Få tilgang til opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.