Bedriftsleder på mobil
 
 
 

Azets Barometer

Azets Barometer gir innsikt i det nåværende og fremtidige forretningsklimaet gjennom perspektivet til ambisiøse SMB-er, gründerselskaper, eierstyrte og familieeide virksomheter i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Storbritannia og Irland.

Se resultatene interaktivt her

Azets Barometer andre runde 2024

Nye data fra årets andre Azets Barometer viser at norske bedriftsledere er mer optimistiske enn før. Selv om endringene ikke er store, ser vi forbedringer i holdninger og forventninger sammenlignet med forrige undersøkelse.

Azets Barometer gir verdifull innsikt om holdningene i næringslivet og er en viktig del av vårt arbeid for å støtte vekst og utvikling hos bedrifter drevet av entreprenørskap og innovasjon. 

Utforsk resultatene interaktivt i dashbordet

Klikk på bildet nedenfor og få innsikt gjennom det interaktive dashbordet. Her kan du tilpasse rapporten etter omsetning, antall ansatte, land og sektor. 

Azets Barometer resultater

 

Nøkkelfunn i Azets Barometer andre runde 2024

 • Forsiktig optimisme. Norske bedrifter viser en forsiktig, men mer positiv holdning sammenlignet med forrige undersøkelse. Små bedrifter er mer optimistiske. 
 • Høyere forventninger. Forventningene blant norske bedrifter har økt på de fleste områder, spesielt innen cybersikkerhet, antall ansatte og internasjonal handel. Likevel ligger de litt under gjennomsnittet i undersøkelsen. 
 • Geopolitiske og økonomiske bekymringer på topp. Geopolitisk ustabilitet og økonomisk usikkerhet er de største bekymringene for norske bedrifter 
 • Investeringer i teknologi prioriteres. Norske bedrifter prioriterer digitalisering, cybersikkerhet og medarbeiderlojalitet. 
 • Fremgang i etterfølgelsesplanlegging. Norske bedrifter viser en positiv trend i etterfølgelsesplanlegging. 
 • Lønn og fordeler er nøkkelen til rekruttering. Norske bedrifter anser lønn og fordeler som topp prioritet for å tiltrekke talenter. Store bedrifter møter flere utfordringer enn mindre bedrifter. 
 • Strategisk vekst. Bedrifter prioriterer digital transformasjon, cybersikkerhet og bærekraft. 
 

Azets Barometer reflekterer synspunktene til over 1 600 bedriftsledere, og avslører en gjennomsnittlig økonomisk score på 5,6. Dette indikerer en forsiktig optimisme og en blanding av håp og realisme om pågående utfordringer for året som kommer. Nå, mer enn noensinne trenger vekstbedrifter spesialisert rådgivning for å navigere i kompleks økonomisk og geopolitisk usikkerhet. Vi er stolte av å kunne møte behovene til disse ambisiøse bedriftene.

Chris Horne
Group Chief Executive Officer

Nøkkelfunn i Azets Barometer januar 2024

 • Generelt er bedriftene forsiktig optimistiske for det kommende året, med en gjennomsnittlig optimisme på 5,6 av 10. 
 • Halvparten (50%) av respondentene i alle regioner vurderte sitt nivå av optimisme til en score på 6 eller høyere, med Irland (7,4) og Danmark (6,9) som de mest optimistiske. 
 • Omsetning/inntekt (6,1), fortjeneste (5,8) og antall ansatte (5,5) forventes å øke de neste 12 månedene, med sterkt fokus på strategisk investering i digitalisering (6,4), cybersikkerhet (6,3) og bærekraftspraksiser (6,1). 
 • Økonomisk og geopolitisk usikkerhet er de største bekymringene i alle regioner, hver med en score på 5,7. 
 • Nesten 1 av 5 bedrifter (17%) viser ingen interesse for etterfølgerplanlegging, gjenspeilet i en moderat gjennomsnittsscore på 5,1. 
 • Generelt mener bedriftene at landets skatteregime hemmer deres ytelse i vekst (4,8), innovasjon (4,9), bærekraft (4,9) og rekruttering (4,8). 

Undersøkelsen ble gjennomført i november 2023

Nøkkelfunn 2022 

- selskaper viste styrke og motstandskraft og fortsatte å tilpasse forretningsmodellene sine.

 • 2/3 av SMB-er hadde utfordringer med å rekruttere.
 • Den økonomiske optimismen har falt siden toppnivået i 2021.
 • 62 % forventet at omsetningen ville øke de neste 12 månedene.
 • Ansattes trivsel var ansett som svært viktig.

Resultatene fra Azets' SMB-barometer i 2022 ble satt sammen kort tid før konflikten i Ukraina brøt ut. Påvirkningen på den globale økonomien og virksomhetene var stor, men problemstillingene og prioriteringene som SMB-er trakk frem i rapporten var likevel fortsatt svært relevante.

Studien ble utført i januar 2022. 1093 selskaper i Norden og Storbritannia deltok.

Om Azets Barometer

Azets Barometer er en ny serie av undersøkelser og gjennomføres regelmessige blant hundrevis av bedriftsledere for å dele informasjon om forretningstrender, økonomiske utsikter, finansiell situasjon, og trusler og muligheter. Undersøkelsene er en videreutvikling av tidligere undersøkelser hos SMBere. 

I samarbeid med Meridian West, et uavhengig analyseselskap, har vi kontakt med hundrevis av næringslivsledere. Målet er å analysere trender knyttet til økonomiske utsikter, finansielle resultater og fremvoksende trusler og muligheter.

 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.