Bedriftsleder på mobil
 
 
 

Azets Barometer

Azets Barometer gir innsikt i det nåværende og fremtidige forretningsklimaet gjennom perspektivet til ambisiøse SMB-er, gründerselskaper, eierstyrte og familieeide virksomheter i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Storbritannia og Irland.

Azets Barometer våren 2024

Vi utfører nå en ny runde av Azets Barometer for å katlegge hvordan bedriftenes forventninger har utviklet seg det siste året. Din innsikt er uvurderlig og vil bidra til å utvide kunnskapen vår.

Klikk for å delta 

og bli en av de første til å få resultatene

Azets Barometer januar 2024

Azets Barometer januar 2024 er den første i en ny serie av rapporter som gir oppdatert forretningsinnsikt fra hundrevis av bedriftsledere. 

Azets Barometer gir verdifull innsikt om holdningene i næringslivet og er en viktig del av vårt arbeid for å støtte vekst og utvikling hos bedrifter drevet av entreprenørskap og innovasjon. 

Utforsk resultatene i dashbordet

Klikk på bildet nedenfor og få innsikt gjennom det interaktive dashbordet. Her kan du tilpasse rapporten etter omsetning, antall ansatte, land og sektor. 

imagepw66.png

 

Nøkkelfunn i Azets Barometer januar 2024

  • Generelt er bedriftene forsiktig optimistiske for det kommende året, med en gjennomsnittlig optimisme på 5,6 av 10. 
  • Halvparten (50%) av respondentene i alle regioner vurderte sitt nivå av optimisme til en score på 6 eller høyere, med Irland (7,4) og Danmark (6,9) som de mest optimistiske. 
  • Omsetning/inntekt (6,1), fortjeneste (5,8) og antall ansatte (5,5) forventes å øke de neste 12 månedene, med sterkt fokus på strategisk investering i digitalisering (6,4), cybersikkerhet (6,3) og bærekraftspraksiser (6,1). 
  • Økonomisk og geopolitisk usikkerhet er de største bekymringene i alle regioner, hver med en score på 5,7. 
  • Nesten 1 av 5 bedrifter (17%) viser ingen interesse for etterfølgerplanlegging, gjenspeilet i en moderat gjennomsnittsscore på 5,1. 
  • Generelt mener bedriftene at landets skatteregime hemmer deres ytelse i vekst (4,8), innovasjon (4,9), bærekraft (4,9) og rekruttering (4,8). 
 

Azets Barometer reflekterer synspunktene til over 1 600 bedriftsledere, og avslører en gjennomsnittlig økonomisk score på 5,6. Dette indikerer en forsiktig optimisme og en blanding av håp og realisme om pågående utfordringer for året som kommer. Nå, mer enn noensinne trenger vekstbedrifter spesialisert rådgivning for å navigere i kompleks økonomisk og geopolitisk usikkerhet. Vi er stolte av å kunne møte behovene til disse ambisiøse bedriftene.

Chris Horne
Group Chief Executive Officer

Lær av Azets Barometer

Runar Leite, CEO i Azets Norge, oppfordrer bedrifter til å lære av resultatene i Azets Barometer. Få med hva han sier:

Nøkkelfunn 2022 

- selskaper viste styrke og motstandskraft og fortsatte å tilpasse forretningsmodellene sine.

  • 2/3 av SMB-er hadde utfordringer med å rekruttere.
  • Den økonomiske optimismen har falt siden toppnivået i 2021.
  • 62 % forventet at omsetningen ville øke de neste 12 månedene.
  • Ansattes trivsel var ansett som svært viktig.

Resultatene fra Azets' SMB-barometer i 2022 ble satt sammen kort tid før konflikten i Ukraina brøt ut. Påvirkningen på den globale økonomien og virksomhetene var stor, men problemstillingene og prioriteringene som SMB-er trakk frem i rapporten var likevel fortsatt svært relevante.

Studien ble utført i januar 2022. 1093 selskaper i Norden og Storbritannia deltok.

Om Azets Barometer

Azets Barometer er en ny serie av undersøkelser og gjennomføres regelmessige blant hundrevis av bedriftsledere for å dele informasjon om forretningstrender, økonomiske utsikter, finansiell situasjon, og trusler og muligheter. Undersøkelsene er en videreutvikling av tidligere undersøkelser hos SMBere. 

I samarbeid med Meridian West, et uavhengig analyseselskap, har vi kontakt med hundrevis av næringslivsledere. Målet er å analysere trender knyttet til økonomiske utsikter, finansielle resultater og fremvoksende trusler og muligheter.

 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.