Grønne fotavtrykk for klima
 
 
 

Verktøy rapportering bærekraft

Bruk Azets Sustainability for full oversikt og enkel rapportering Bærekraftsrapportering| Klimaregnskap | Åpenhetsloven

START GRATIS DEMOBRUKER

Få kontroll på bedriftens klimafotavtrykk

Bruk verktøyet Azets Sustainability for full oversikt og enkel rapportering.

FÅ DEMO

sjekkliste

Innsikt og handling

Få oversikten over alle tre kategorier av klimagassutslipp, scope 1 til 3 - i egen drift og i verdikjeden. Se enkelt hvor du kan innføre klimatiltak.

download-notebook.svg

Enkel rapportering ulike formål

Klimaregnskapet og ulike vurderinger presenteres raskt til bruk mot Miljøfyrtårn, bærekraftsrapporten, investorrapport, i anbudssammenheng eller til åpenhetsloven.

Dokumentasjon

Troverdighet i markedet

Klimaregnskapet etterlever den anerkjente standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG protokollen) og gir full transparens.

Lær mer om Azets Sustainability

Fullstendig oversikt over bedriftens klimafotavtrykk 

Azets Sustainability gir innsikt i virksomhetens klimafotavtrykk slik at du kan ta de nødvendige grepene. Gjennom klimaregnsskapet får du konkret innsikt i aktiviteter som skaper utslipp, slik at du enklere kan identifisere de mest kritiske områdene å jobbe med.

Med en egen modul for åpenhetsloven, kan du også enkelt gjøre risikovurderinger og aktsomhetsvurderinger for å minimere negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Integrert med regnskapsdata

Vi integrerer Azets Sustainability med selskapets regnskapsdata og bruker markedsledende teknologi og kunstig intelligens for å presentere rapportene du trenger.

Klimaregnskapet presenteres i henhold til Greenhouse Gas protokollen for både scope 1, scope 2 og scope 3 utslippene.

  • Scope 1 og 2 utslippene er direkte utslipp som eies eller kontrolleres av et selskap
  • Scope 3-utslipp er indirekte utslipp fra virksomheten gjennom innkjøpte varer og tjenester.

Inntil nå har det vært svært utfordrende  å få god nok data og dybde i scope 3. Azets Sustainability har tatt tak i dette og gir deg dyp og detaljert innsikt i også disse utslippene.

Gjennom klimaregnskap fra Azets Sustainability vil bedrifter få mye bedre innsikt i hvilke utslipp bedriften har hos seg eller i sin verdikjede. Bærekraft kan integreres i strategiske og finansielle beslutninger, og dermed bidra til å få fart på den grønne omstillingen.

Screenshot Azets Sustainability

Klimaregnskapet er tilgjengelig for alle bedrifter. Azets Sustainability passer derfor for både komplekse, mindre komplekse bedrifter og kan enkelt benyttes av SMB bedriften på samme måte som en større bedrift. 

Kompetanse og teknologi = troverdighet

Ved et samarbeid med MoreScope AS, et tverrfaglig forskningsteam som stammer fra SINTEF og et Europas største uavhengige forskningsinstitutter, kan vi beregne klimagassutslipp for både din bedrift og leverandørkjeden din, i et globalt perspektiv. I kombinasjon med ekspertkompetanse og nyskapende teknologi kan vi beregne klimaregnskapet tilnærmet automatisk for økt dybdeinnsikt og troverdighet -  verdens raskeste klimaregnskap?

Dette er stegene i rapporten:

  1. Kobling til bedriftens økonomiske transaksjonene som ligger i regnskapet. 

  2. Azets Sustainability analyserer transaksjoner som bedriften har med sine leverandører og beregner klimaavtrykket i tilnærmet sanntid.

  3. Mulighet til å legge til data fra andre kilder. F.eks kwh forbruk eller produkter som er klimamerket (EPD).  

  4. Klimaregnskapet klart til inspeksjon. Se hvordan klimaregnskapet fordeler seg etter direkte og indirekte utslipp og utslipp i verdikjeden.

  5. Etter hvert som bedriften kutter utslipp kan man dokumentere dette i klimaregnskapet.

Fornøyde Kunder Klimaregnskap

Modellene vi har utviklet fanger opp direkte og indirekte klimagassutslipp gjennom hele verdikjeden, på tvers av grenser mellom land og verdensdeler. Myndighetene vil stille krav til slik rapportering fremover
Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF

Brukerstøtte

Vi er her for deg, både om du trenger hjelp med integrasjon mot et nytt regnskapssystem, utfordringer med systemet eller om du har behov for kompetanse innen klimaregnskap. I selve Azets Sustainability har du tilgengelig brukerstøtte via Chat og du er alltid velkommen til å ta kontakt med Azets konsulent ved behov. 

Hva skjer når du tar kontakt?

Ved kontakt vil du raskt bli kontaktet av Azets konsulent som går gjennom de ulike produktpakkene med deg. Sammen finner vi hvilken pakke som passer best, før du ved aksept av tjenesten innen kort tid kan kose deg med ditt klimaregnskap presentert av Azets Sustainability. 

automatisering og brukeropplevelse

"Få oversikten og legg en god plan for bærekraft sammen med våre rådgivere."

Mats Lorentsen
Head of Advisory, Business Development & Sustainability

Kontakt oss for hjelp

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Rådgivning og system for bedrifter:

  • Bærekraft
  • Klimaregnskap på 1-2-3
  • Leverandøroppfølging i forhold til åpenhetsloven

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Synliggjøring av klimagassutslipp for din egen bedrift og for virksomheter rundt deg

Klimaregnskap er en oversikt over de klimagassutslipp en bedrift har hos seg selv og i sin verdikjede. Tiltak vil presse på egne tiltak og for at andre i verdikjeden gjør tiltak. Vi setter krav til hverandre.

Webinar thumbnail Azets

Webinar - Azets Sustainability - lær mer

Et nytt verktøy for å kalkulere, dokumentere og arbeide med ditt klimafotavtrykk. Lær hvordan det fungerer.
Se webinar download icon