Årsregnskap
 
 
 

Årsregnskap

Årsregnskap 
+ Årsberetning  

= Årsoppgjør 

Få hjelp til årsregnskap

 

Årsregnskap

Årsregnskap er en oversikt over selskapets inntekter og kostnader på et overordnet nivå, og er et dokument som foreligger i Brønnøysund for alle bedrifter som er pliktet til å levere dette.

Sammen med årsberetning er årsregnskap en del av årsoppgjøret. Alle regnskapspliktige må levere årsregnskap med noter og årsberetning etter reglene i Regnskapsloven til Brønnøysundregistrene. Fristen er 31. juli ved levering via Altinn.no. Årsregnskapet er offentlig og tilgjengelig for hvem som helst. Det er mye som skal gjøres før årsregnskapets frist.

Som autorisert regnskapsfører er vi gode på å utarbeide årsregnskap og hjelper gjerne din bedrift.

Årsregnskapets innhold  • Resultatregnskap
  • Balanse
  • Noteopplysninger
  • Oppstilling av endringer i egenkapitalen

 

For større selskaper (ikke krav for små selskaper):

  • Kontantstrømoppstilling 
  • Morselskap: selskapsregnskap og konsernregnskap 

 

Vi hjelper også til med ligningspapirene

Ligningspapirene må leveres innen 31. mai. Ligningspapirene danner grunnlag for skatten – både den betalbare og den utsatte.

Som oftest er det enklest og mest praktisk at det er den samme aktøren som utarbeider årsregnskapet og ligningspapirer. Vi utfører tjenester både for de som er regnskapspliktige og/eller har plikt til å levere selvangivelse.

Utarbeidelse av ligningspapirer dreier seg om selvangivelse med tilhørende pliktige vedlegg. Disse kan eksempelvis være næringsoppgave, avskrivningsskjema, skjema for midlertidige forskjeller, bilskjema, egenkapitalskjema, årsoppgave for innberetningspliktige ytelser og andre skjemaer.

Regnskapsanalyse

Bruk tallene i årsregnskapet til å analysere og optimalisere nåsituasjonen. Tallene gir også et godt utgangspunkt for planlegging av den videre driften. 

Les mer om regnskapsanalyse

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Åpningstider hverdager: 

kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.