Velkommen til Azets. Etter salget fra Visma, heter vi nå Azets. Vi er fortsatt den ledende leverandøren av regnskaps- og lønnstjenester i Norden. Ikke det du var ute etter? Besøk visma.no for programvare fra Visma.

Årsregnskap

Årsregnskap er en oversikt over selskapets inntekter og kostnader på et overordnet nivå, og er et dokument som foreligger i Brønnøysund for alle bedrifter som er pliktet til å levere dette.

Sammen med årsberetning er årsregnskap en del av årsoppgjøret. Alle regnskapspliktige må levere årsregnskap med noter og årsberetning etter reglene i Regnskapsloven til Brønnøysundregistrene. Fristen er 31. august ved levering via Altinn.no. Årsregnskapet er offentlig og tilgjengelig for hvem som helst.

Som autorisert regnskapsfører er vi gode på å utarbeide årsregnskap og hjelper gjerne din bedrift.

Årsregnskapets innhold

Årsregnskap

  • Resultatregnskap

  • Balanse

  • Noteopplysninger

  • Oppstilling av endringer i egenkapitalen

 

For større selskaper (ikke krav for små selskaper):

  • Kontantstrømoppstilling 

  • Morselskap: selskapsregnskap og konsernregnskap 

 

Vi hjelper også til med ligningspapirene

Ligningspapirene må leveres innen 31. mai. Ligningspapirene danner grunnlag for skatten – både den betalbare og den utsatte.

Som oftest er det enklest og mest praktisk at det er den samme aktøren som utarbeider årsregnskapet og ligningspapirer. Vi utfører tjenester både for de som er regnskapspliktige og/eller har plikt til å levere selvangivelse.

Utarbeidelse av ligningspapirer dreier seg om selvangivelse med tilhørende pliktige vedlegg. Disse kan eksempelvis være næringsoppgave, avskrivningsskjema, skjema for midlertidige forskjeller, bilskjema, egenkapitalskjema, årsoppgave for innberetningspliktige ytelser og andre skjemaer.

Regnskapsanalyse

Bruk tallene i årsregnskapet til å analysere og optimalisere nåsituasjonen. Tallene gir også et godt utgangspunkt for planlegging av den videre driften. 

Les mer om regnskapsanalyse

Kontakt oss

Ring 40 10 40 18

Åpningstider:
kl 8.00 - 21.00 mandag-torsdag
kl 8.00 - 16.00 fredag 

eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Send kontaktskjema