Mann og dame jobber med årsoppgjør
 
 
 

Hjelp med årsregnskap og skattemelding

Regnskapspliktige bedrifter skal i tillegg til skattemeldingen, levere årsregnskap som er tilgjengelig for det offentlige.

Få hjelp til årsregnskap

 

Hjelp til årsoppgjøret - årsregnskap og skattemelding

Årsoppgjørert er oppgavene som blir gjort som skal lede frem til foretakets offisielle regnskap (årsregnskapet) og skattemelding ved slutten av et regnskapsår.

Hvis regnskapsfører tar hånd om oppgavene, kan det spare deg for mye tid. Regnskapsfører sørger for at alt går riktig for seg, holder kontakt med revisor dersom selskapet er revisjonsberettiget og sørger for at oppgavene er gjort innen fristene som gjelder.

Hjelp til årsoppgjøret

Årsoppgjørert er oppgavene som blir gjort som skal lede frem til foretakets offisielle regnskap (årsregnskapet) og skattemelding ved slutten av et regnskapsår.

Hvis regnskapsfører tar hånd om oppgavene, kan det spare deg for mye tid. Regnskapsfører sørger for at alt går riktig for seg, holder kontakt med revisor dersom selskapet er revisjonsberettiget og sørger for at oppgavene er gjort innen fristene som gjelder.

 

Årsoppgjørets skattemessige del - Skattemeldingen

Skattemeldingen danner grunnlag for skatten – både den betalbare og den utsatte.

Utarbeidelse av ligningspapirer dreier seg om skattemelding med tilhørende pliktige vedlegg. Disse kan eksempelvis være:

 • næringsoppgave
 • avskrivningsskjema
 • skjema for midlertidige forskjeller
 • bilskjema
 • egenkapitalskjema
 • årsoppgave for innberetningspliktige ytelser.

Skattemeldingen må leveres innen 31. mai.

Konsulent gjør ligningspapirer

Årsregnskap
- bedriftens økonomiske stilling i løpet av et regnskapsår 

Årsregnskap er en oversikt over selskapets inntekter og kostnader på et overordnet nivå. Sammen med en eventuell årsberetning er årsregnskap en del av årsoppgjøret. Alle regnskapspliktige må levere årsregnskap med noter og årsberetning etter reglene i Regnskapsloven til Brønnøysundregistrene. Årsregnskapet er offentlig og tilgjengelig for hvem som helst. 

Frist for å levere åresregnskapet for 2021

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter det er fastsatt av for eksempel generalforamlingen.

Siste frist for innsending av årsregnskapet er 31. juli 2022 for årsregnskapet for 2021.

Årsregnskapets innhold

 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Noter til regnskapet
 • Revisjonsberetning (hvis revisjonsplikt)

Tillegg for større selskaper:

 • Kontantstrømoppstilling
 • Årsberetning
 • Oppstilling av endringer i egenkapitalen

Kontakt våre eksperter

Vi tar gjerne en titt på hva vi kan gjøre for deg og bedriften din.

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

 

 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.