Regnskapsanalyse
 
 
 

Regnskapsanalyse

Få hjelp til å løfte virksomheten og ta bedre beslutninger med en gjennomgang av regnskapet.

Få hjelp til regnskapsanalyse

 

En regnskapsanalyse gir deg full oversikt

Det er du som leder eller ansatt i en virksomhet som kjenner virksomheten aller best. Du vet hvilke utfordringer virksomheten din står overfor. Samtidig kan det være vanskelig å løfte blikket i en hektisk hverdag der du har mer enn nok med den daglige driften. Derfor kan det være smart å la en ekstern og objektiv ekspert på økonomi se virksomheten din i fugleperspektiv og fordype seg i tallene.

Med en regnskapsanalyse får du full oversikt over økonomien. Du får et styringsverktøy og et beslutningsgrunnlag for videre drift. Analysen resulterer i råd og konkrete tiltak som kan løfte virksomheten, se nye muligheter og bane veien for bedre beslutninger. 

Du får blant annet:

 • Vite hvor skoen trykker
 • Råd om hvor du kan skape økt verdi
 • En status ovenfor styret og eiere
 • Forslag til tiltaksplan
 • Gjennomføringsplan med milepæler

Finn den riktige kursen

En regnskapsanalyse gjør at du kan ligge i forkant, stake ut en god kurs og iverksette smarte tiltak. I analysen av virksomheten din fokuserer vi på fem hovedområder:

 

1. Lønnsomhet

 • Hvordan er bedriftens evne til å tjene penger?
 • Dekker inntjeningen kostnadene direkte knyttet til salg og faste, løpende utgifter?
 • Hvordan er marginer og fortjeneste sammenlignet med dine konkurrenter?

2. Likviditet

 • Hvor kommer pengene fra, og hvor blir de brukt?
 • Hvordan er evnen til å betale regninger?
 • Hvordan er kredittiden hos leverandører og til kunder? Bør det iverksettes forhandlinger?

 

3. Finansiell struktur

 • Hvordan er eiendelene finansiert?
 • Har du god nok likviditet for å dekke faste og variable kostnader?
 • Betales det for mye for kassekreditt og andre kortsiktige lån?

4. Soliditet

 • Hvordan er bedriftens evne til å tåle tap?
 • Finnes det noen buffer?

5. Benchmarking

 • Hvordan går bedriften din i forhold til konkurrentene og bransjen generelt?
Bedriftsledere kan lære mye om virksomheten sin gjennom å få svar på disse spørsmålene fra en ekstern part. Dette bidrar til et mer solid beslutningsgrunnlag, og gir leder en anledning til å sparre med en objektiv part. Våre rådgivere står klare til å hjelpe virksomheten din med økonomisk analyse.

Få mer ut av analysen med konkrete tiltak

Med gode grunnlag fra analysen, kan vi få frem flere konkrete tiltak som kan effektivisere virksomheten. Eksempler er hvordan kutte kostnader, muligheter for mersalg, forslag til omstrukturering, forbedrerutiner og forelå effektivisering, bruk og opplæring av IT-systemer og gjennomgang av innkjøpsavtaler.

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Åpningstider hverdager: 

kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.