top banner image
 
 
 

Innleie IT-konsulenter

Hos Azets kan du leie inn IT-konsulenter og IT-ledere. Vi tilbyr dynamiske og tjenestebaserte innleiemodeller på IT. Som eksperter på IT og digitalisering, vet våre konsulenter hvor viktig digital kompetanse er for å kunne ta riktige beslutninger for bedriftens fremtid.

Lei inn IT-kompetanse - ta kontakt

Leie av IT-konsulenter

Bedriften din er kanskje inne i endringer og det er et behov for ulik kompetanse både for å lede og for å jobbe mer operativt. For å gjennomføre endringsprosesser kan det være lønnsomt å leie inn en erfaren og kvalifisert leder med dokumenterte resultater til å lede prosessene. For å utføre praktiske oppgaver, er det behov for annen IT-kompetanse. Azets kan tre til på kort varsel med flere leveransemodeller avhengig av behov.

Få på plass rett IT-kompetanse

  • Rask tilgang på riktig kompetanse i en avtalt periode

  • Erfaring fra tilsvarende stillinger

  • Dynamisk tilgang på kompetanse

  • Ingen historiske eller personlige bindinger til organisasjonen

  • Rask oversikt på hva som er viktig å gjennomføre

  • Målrettet  og effektiv gjennomføring av oppgaven

  • Holder bedriften oppdatert

IT-konsulenter - ulik kompetanse til ulike oppgaver

Behovene for hjelp endrer seg med både tid og situasjonen i bedriften. Her kan du se eksempler på kompetanse våre IT-konsulenter besitter. Finn den kompetansen som bedriften din trenger.

Kontakt oss for innleie

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Lei inn en god konsulent for å få løst oppgavene.

 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.