top banner image
 
 
 

Grønn forretningsutvikling

Er dine produkter, tjenester og forretningsmodell tilpasset et stadig endret markedsbilde? Hvordan kan et grønt fokus bidra til at bedriften din blir mer bærekraftig i fremtiden?

Gratis webinar | Se opptaket

Med klimaendringer, økt usikkerhet og endrede kundebehov ser vi at markedet og konkurransesituasjonen endrer seg raskere enn før. Forretningsutvikling handler om kontinuerlig tilpasning og utvikling for å skape bedre løsninger og å gjøre oss i stand til å dra nytte av nye muligheter.

Evolusjonsteorien er like gjeldende for næringslivet og de tilpasningsdyktige står igjen som vinnere. Klimakrise, bærekraft, varemangel, plast i havet og grønn omstilling. Dette påvirker mitt og ditt selskap og utfordrer måten vi utvikler virksomheten vår på. 

Ta grep i dag, gjør deg klar for omstillingen til grønn forretningsutvikling!

Dette ser vi nærmere på i webinaret:

  • Hvorfor snakker vi om grønn omstilling?
  • "Change/evolve or die"
  • Hvordan komme i gang med grønn forretningsutvikling
  • Verktøy for å analysere, utvikle og implementere
  • Erfaringscase:

Camilla Louise Bjerkli (PhD), direktør for bærekraft i BEWI ASA holder innlegg om Bærekraft som drivkraft - muligheter og utfordringer knyttet til implementering av bærekraft.

Webinaret passer for styrer, eiere, ledere og nøkkelpersoner med ansvar for måloppnåelse og verdiskaping.

Webinaret ble avholdt 2. juni 2022. 

Foredragsholdere

Mats Lorentsen portrett

Mats Lorentsen

Leder for forretningsutvikling og bærekraft i Azets Advisory
Mats har solid erfaring som bedriftsrådgiver, prosjektøkonom og endringsleder, med spesialområder som finansiell- og prosjektkontroll, risikostyring og internkontroll, strategi og utviklingsprosesser, digitalisering og forbedringsarbeid.

Kjerstin Østerberg

Rådgiver
Kjerstin har lang erfaring fra roller som LEAN- ansvarlig og LEAN navigatør. Hun har jobbet med prosessforbedring og kontinuerlig forbedring i pensjonsselskap, og har særlig erfaring med prosessforbedring på kundesenter.

Camilla Louise Bjerkli

PhD og direktør for bærekraft i BEWI ASA

Få tilgang til opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.