Rekrutteringsmennesker økonomer
 
 
 

Rekruttering av økonomer

Vi  gjennomfører rekruttering av økonomer på en kvalitetssikret og profesjonell måte.

Få hjelp til rekruttering av økonomer

De beste økonomene

Vi har lang erfaring i å rekruttere økonomer. Å rekruttere fremtidens økonomer er en kritisk prosess som vil ha stor betydning på utviklingen av økonomifunksjonen i din virksomhet. Vi er opptatt av at våre kunder får den best egnede økonomen og at kandidaten opplever prosessen som etisk og rettferdig - vi er din profesjonelle rekrutteringsrådgiver.

Azets People sine erfarne og DNV-sertifiserte rådgivere gjennomfører search og annonserte rekrutteringsprosesser på en kvalitetssikret og profesjonell måte - dette reduserer din risiko for feilansettelse.

Få på plass rett person

Etter at du har fylt ut skjemaet tar vi kontakt med deg for å høre hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.

Prosessen starter umiddelbart og er individuelt tilpasset. Vi vil bli enige om hva dette skal innebære.

Telefon

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Eksempler på stillinger vi rekrutterer til:

 

rekruttering flere stillinger

Spørsmål om stillinger vi rekrutterer til

Hva gjør en økonomidirektør eller CFO?

En økonomidirektør er ansvarlig for den økonomiske styringen av en bedrift. Dette inkluderer å utvikle og implementere økonomiske planer, budsjetter og regnskap, og overvåke og analysere bedriftens økonomiske resultater. Økonomidirektøren kan også ha ansvar for å etablere og vedlikeholde forhold til investorer og banker.

Hva står CFO for?

Chief Financial Operator. På norsk kan det oversettes til økonomidirektør

Hva gjør en regnskapssjef?

En regnskapssjef har ansvar for å lede og administrere regnskapsavdelingen i en bedrift. Dette inkluderer å sikre at bedriftens regnskap er i samsvar med lover og regler, samt å utvikle og implementere økonomiske prosedyrer og systemer. Regnskapssjefen har også ansvar for å overvåke og analysere økonomiske resultater, og gi økonomisk rådgivning til ledelsen og andre avdelinger i selskapet. Videre er det vanlig at regnskapssjefen jobber med budsjettprosesser og rapportering, og håndterer eventuelle revisjoner. En dyktig regnskapssjef kan være avgjørende for å sikre nøyaktighet og pålitelighet i bedriftens regnskap.