syk kvinne
 
 
 

Webinarserie: Oppsigelse av langtidssykemeldte

Del 1 - Arbeidsgivers handlingsrom

Når kan arbeidsgiver si opp en ansatt på grunn av sykefravær? Hva veier tyngst, behovet til virksomheten eller hensynet til den ansatte?

Gratis webinar | Se opptaket

Hvilke muligheter og begrensninger må arbeidsgiver forholde seg til ved oppsigelse av sykemeldte arbeidstakere?

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til prosessen rundt oppsigelse og nedbemanning.
I dette webinaret ser vi nærmere på potensielle situasjoner som kan oppstå, sett fra et HR- og arbeidsrettslig perspektiv.

I dette webinaret tar vi for oss:

  • Hva menes med langtidssykemeldt?
  • Verneperioden
  • Arbeidsgivers ansvar
  • Kort om tilretteleggingsplikten

Webinaret passer for ledere med personalansvar og deg som jobber med HR.


Dette er del 1 av en webinarserie om oppsigelse av langtidssykemeldte.

Når du melder deg på blir du automatisk påmeldt neste webinar.

Fokus for de tre webinarene:

1. Arbeidsgivers handlingsrom
2. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
3. Grensetilfellene - kombinerte årsaker til fravær

Webinaret holdes av

Ingrid Petterson

Ingrid Petterson

HR-manager i Azets Consulting
Ingrid har bakgrunn fra psykologi og helsevitenskap, med spesialisering innen helsepsykologi. Med 9 års fartstid fra bedriftshelsetjeneste har hun lang erfaring med å rådgi både private og offentlige kunder i HMS-spørsmål. Hun har jobbet med HMS både på operativt og strategisk nivå, og vet hva som kjennetegner bedrifter som lykkes med å jobbe godt med HMS, samt å jobbe forebyggende med arbeidsmiljøet.

Maria Zahlsen

HR-manager i Azets Consulting
Maria har Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har i perioden fra 2012-2018 arbeidet som rådgiver i Arbeidstilsynet, og har fra 2019 til 2023 arbeidet som advokat i det private arbeidsmarkedet. Maria har solid erfaring med praktisering av de offentligrettslige og privatrettslige sidene av arbeidsretten.

Få tilgang til opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Hvordan Azets håndterer mine persondata er beskrevet her.

* Dette feltet er obligatorisk.