top banner image
 
 
 

Velg riktig skyløsning

Riktig valg og bruk av nettskyen kan hjelpe din virksomhet og ikke minst de ansatte på flere nivåer. Vi hjelper deg hele veien fra kartlegging av nåsituasjon, valg av leverandør til flytting over i skyen.

Få hjelp til å velge riktig skyløsning

En jungel av leverandører og tjenester

For bedrifter vil skyløsninger bli minst like viktig som Facebook, Netflix og Spotify er for privatpersoner. Det er ikke lett å vite hva som passer best for akkurat din virksomhet. Azets gir råd og hjelper til med omstruktureringen, slik at selskapet ditt kan bevege seg i takt med digitaliseringen og bli bedre rustet i møte med fremtiden.

Vi finner den beste skyløsningen for din virksomhet

  • Uavhengig og kritisk gjennomgang av nåværende IT-løsning
  • Valg av den beste skyløsningen for din virksomhet
  • Flytting av hele eller deler  av IT-løsning ut i skyen

Din uavhengige konsulent

Som uavhengige konsulenter kan du stole på at vi alltid er på din side. Våre løsningsforslag fokuserer på hva som er best og mest kostnadseffektivt for din virksomhet. Men vi anbefaler ikke flytting til skyen for enhver pris. Det må være riktig for din virksomhet og dine omgivelser. Flyttingen kan skje umiddelbart eller gradvis, avhengig av dine behov.

 

Fordeler med å flytte over i skyen

Moderne og brukervennlige IT-løsninger effektiviserer. Få hjelp til å lage en optimal struktur for dine IT-løsninger i skyen. Riktig valg av skyløsninger vil redusere IT-kostnadene og forenkle administrasjonen. Du blir bedre rustet og er klar til å snu deg raskt for å tilpasse virksomheten til nye teknologiske endringer.

Kontakt oss for IT-rådgiving 

Ønsker du er prat om hva du må gjøre for å digitalisere din virksomhet? Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid

Du kan også ringe oss på telefon 40 10 40 18 

 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.