Skyløsninger. En jungel av leverandører og tjenester. Det er ikke lett å vite hva som passer best for akkurat din virksomhet. Azets gir
råd og hjelper til med omstruktureringen, slik at selskapet ditt kan bevege seg i takt med digitaliseringen og bli bedre rustet i møte med fremtiden.

Vi finner den beste skyløsningen for din virksomhet

  • Uavhengig og kristisk gjenomgang av nåværende IT-løsning
  • Valg av den beste skyløsningen for din virksomhet
  • Flytting av hele eller deler  av IT-løsning ut i skyen

Din uavhengige konsulent

Som uavhengige konsulenter kan du stole på at vi alltid er på din side. Våre løsningsforslag fokuserer på hva som er best og mest kostnadseffektivt for din virksomhet. Men vi anbefaler ikke flytting til skyen for enhver pris. Det må være riktig for din virksomhet og dine omgivelser. Flyttingen kan skje umiddelbart eller gradvis, avhengig av dine behov.

Fordeler med å flytte over i skyen

Moderne og brukervennlige IT-løsninger effektiviserer. Få hjelp til å lage en optimal struktur for dine IT-løsninger i skyen. Riktig valg av skyløsninger vil redusere IT-kostnadene og forenkle administrasjonen. Du blir bedre rustet og er klar til å snu deg raskt for å tilpasse virksomheten til nye teknologiske endringer.

Skysløsninger for din virksomhet
- snakk med en ekspert 

Ta en uforpliktende prat med oss om kartlegging av din bedrift. Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid eller kontakt en ekspert direkte:

 
Petter Løken
Head of Business Technology
Tel: +47 928 45 214