godt arbeidsmiljø
 
 
 

Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

Få oversikt over hvilke faktorer du som leder kan påvirke - og hvilke premisser som bør være på plass for å lykkes.

 

Gratis webinar | Se opptak

Du som leder er ansvarlig for at arbeidsmiljøet oppleves som godt av de ansatte.

Et positivt, trygt og forsvarlig arbeidsmiljø påvirker motivasjon, helse og sykefravær hos dine ansatte - samtidig som det har effekt på produktivitet og resultater. Det å gjøre kunnskapsbaserte arbeidsmiljøtiltak er med andre ord en god investering!

I dette webinaret går vi nærmere inn på hvilke arbeidsmiljøfaktorer du som leder kan påvirke, og som vi vet har dokumentert effekt, og hvilke hvilke premisser som bør være på plass for å lykkes. 

Se opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.