top banner image
 
 
 

Når kan du bruke tjenesten HR for hire?

Du får en gjennomgang av hva HRM er, vanlige praksiser og hvordan du kan bruke HR for Hire for å løse dine behov.

Gratis webinar | Last ned opptak

HR er et omfattende fagfelt som alle bedrifter har behov for og tar for seg både teori og praksis ved ledelse av menneskelige ressurser. Det kan være alt fra hvordan du organiserer arbeidet til hvordan du sikrer at du har motiverte ansatte. Den tradisjonelle måten å håndtere HR oppgaver på er å ansette noen internt i bedriften til å ivareta det. Men må det være slik? Absolutt ikke! HR for hire er en måte å dekke ditt behov for HR kompetanse - på en kostnadseffektiv måte. 

I dette webinaret får du se hvordan du bør jobbe med strategisk HR, de ulike HR praksisene og hvordan HR for hire kan være med å dekke dine behov.

Dette lærer du på en halvtime:

  • Hva er Human Resource Management (HRM) og strategisk HRM?
  • De vanligste HR praksisene som for eksempel lederstrategi, organisasjonsform, motivasjons- og prestasjonsfremmende tiltak og belønning.
  • Hvordan ulike varianter for HR for Hire kan levere dine behov for HR tjenester.

Last ned opptak

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Hvordan Azets håndterer mine persondata er beskrevet her.

* Feltet er obligatorisk