Personaloppfølging digitalt på iPad
 
 
 

Digitale håndbøker

Samle informasjon i digitale håndbøker og tilgjengeliggjør informasjon til dine ansatte. Håndbøkene kan tilpasses din bedrift og vi tar hånd om oppdatering av lovtekst.

Hør mer om digitale håndbøker i dag

 
Utdannelse Solid kompetanse

Solid kompetanse

Bruk oss som rådgiver og systemleverandør - sammen finner vi beste løsning.

Mål samle alt et sted

Alt på ett sted

Samle alle regler og rutiner på ett sted og gjør de tilgjengelig for dine ansatte.

Mennesker med kompetanse på HR

Tilpasses enkelt bedriften

Håndbøkene inneholder generell informasjon om aktuelle emner og kan enkelt tilpasses din bedrift.

Nyttige håndbøker

Alle håndbøkene kan tilgangsstyres og er tilgjengelig på alle på PC, nettbrett og i app. Lovtekst oppdateres av leverandør og linker til lovdata. Det er også mulig å lage egne håndbøker i løsningen.

Digital personalhåndbok

Gi de ansatte en komplett oversikt over rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. Håndboken er tilgjengelig både på norsk og engelsk.

Digital personalhåndbok - les mer

Digital HMS-håndbok

Gi de ansatte en komplett oversikt over det viktige HMS-arbeidet i din bedrift.

Digital lederhåndbok

Gi dine ledere et godt oppslagsverk som beskriver rutiner i personaloppfølgingen.

 

Digitale håndbøker fra ledere og ansatte

Dette får du med en digital personalhåndbok

 • En personalhåndbok som alltid er oppdatert - vi står for innholdet.
 • En sikkerhet om at lover og regler følges - vi vil kontinuerlig oppdatere tekst slik at alt er oppdatert iht. lovverket.
 • En gjennomgang av dine rutiner - vi ser gjennom dine rutiner og komme med innspill til formulering og/evt. forbedring.
 • En sparringspartner som alltid er tilgjengelig - vi kan bistå med rådgiving av ledere og/eller ansatte knyttet til tolkning av lovverket, dersom dere har en spesifikk problemstilling dere lurer på. 

Hvordan prises den digititale personalhåndboken?

For en fast årlig pris og en liten sum per ansatt, får bedriften tilgang til personalhåndboken.

 • Årlig vedlikeholdskostnad kr 5.000
 • Månedpris per ansatt kr 5
 • Oppstartskostnad kr 3.000

 

Godt hjelpemiddel til nyansatte 

Med all informasjon om HMS samlet på ett sted, vil det være enkelt for nyansatte å få oversikt over hvordan virksomheten arbeider med det viktige HMS-arbeidet, og ikke minst hva som er deres ansvar/rolle i dette.

 

Smittevern

Håndboken inkluderer verktøy og gode tips om risikovurdering i forhold til smittevern, som enkelt kan skreddersys din bedrift.

Hvorfor investere i en HMS-håndbok?

 1. Få oversikt over hvordan virksomheten arbeider med HMS på ett sted
 2. Håndboken er bygget opp slik at ledelsen lettere vil kunne følge de lovpålagte kravene til å systematisk følge opp bedriftens HMS. 
 3. Hvis du får tilsyn har du kontroll på hva dere har gjort og kan dokumentere det via håndboken, fordi du har det i et oversiktlig format.
 4. Ved å tilgjengeliggjøre informasjonen for de ansatte, vil dette kunne skape store fordeler 
 5. Stadig flere leverandører stiller krav til dokumentasjon på godt HMS-arbeid fra sine underleverandører og partnere.

Hvorfor investere i en lederhåndbok?

 1. Samle alle oppgavene til leder på ett sted
 2. Spill dine ledere god med gode dokumenterte rutiner 
 3. Håndboken er bygget opp slik at ledelsen lettere vil kunne følge de lovpålagte kravene til oppfølging
 4. Et nyttig verktøy for alle ledere - spesielt uerfarne ledere som ikke kjenner til bedriftens rutiner.

Digitale håndbøker som er enkle å bruke for alle

Med AppsCo One får du tilgang til digitale håndbøker til stor nytte for både ansatte og ledelse. Både leder og ansatt vil få tilgang på et oppdatert oppslagsverk som kan spare tid for alle parter. Ved å gjøre informasjonen tilgjengelig, vil den ansatte kunne finne informasjon selv. Spørsmål til HR og leder vil minimeres ved bruk av den digitale håndboken.

Løsningen er skybasert og krever ingen installasjon. 

Dette får du

 • En personalhåndbok som alltid er oppdatert - vi står for innholdet.
 • En sikkerhet om at lover og regler følges - vi vil kontinuerlig oppdatere tekst slik at alt er oppdatert iht. lovverket.
 • En gjennomgang av dine rutiner - vi ser gjennom dine rutiner og komme med innspill til formulering og/evt. forbedring.
 • En sparringspartner som alltid er tilgjengelig - vi kan bistå med rådgiving av ledere og/eller ansatte knyttet til tolkning av lovverket, dersom dere har en spesifikk problemstilling dere lurer på. 

Bestemt deg? Du kommer raskt i gang

1. Bestill produktet fra Azets.

2. Du får en tilgang via mail

3. Du får en innføring i systemet 

4. Vi hjelper deg med å tilpasse innholdet til din bedrift

5. Og vipps så er appen med personalhåndboken tilgjengelig for ansatte

GrilstadWebAzets.jpg

"Vi har valgt personalhåndbok fra Azets og AppsCo. Håndboken er lett å vedlikeholde og oversiktlig. Våre ansatte kan holde seg oppdatert på våre rutiner og regler via app. Rådgiverne hos Azets er lett tilgjengelig og bistår oss dersom vi har behov for en sparringspartner." 

Marit Monsen, konsernkoordinator, Grilstad

 

Få en uforpliktende demo 

Fyll ut det enkle skjemaet under, så tar vi kontakt for en demo.

Du kan også ringe oss på telefon 40 10 40 18 

Åpningstider er kl 08.00 - 16.00 hverdager mandag - fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.