Ansatte i mote
 
 
 

Workshop - en verdiskapende møteform

Gjør fjernarbeid noe med merverdien som skapes? Hvordan kan workshop som møteform fasilitere for kompetansedeling og samarbeid?

Gratis webinar | Se opptaket 

 

 

Samarbeid og læring på arbeidsplassen har sjeldent vært viktigere i arbeidslivssammenheng. Mange arbeidsplasser har foreviget løsninger for fjernarbeid til tross for at det gjør noe med den sosiale tilhørigheten til arbeidsplassen og mulighetene for formell og uformell erfaringsutveksling, kunnskapsdeling, samarbeid og læring. Det gjør også noe med merverdien som skapes.

I dette webinaret slår vi et slag for workshopen som en skapende møteform på arbeidsplassen, og drøfter praktiske implikasjoner for din arbeidsplass.

Dette ser vi nærmere på i webinaret:

  • Workshop - hva er det og hva er det ikke?
  • Hvordan workshop som møtestruktur kan bidra til arbeidsmiljøet, fasilitere for kompetansedeling og samarbeid, og mer produktive møter med økt merverdi
  • Når og for hvem workshop egner seg
  • Hvordan strukturere en workshop for maksimalt utbytte

Webinaret passer for ledere med personalansvar, deg som jobber med HR.

Foredragsholder

Julie Lehn Støkkan

HR-rådgiver
Julie har et brennende engasjement for utvikling og gode prosesser på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Hun har variert erfaring med god ivaretakelse av humankapital og har hjulpet virksomheter med blant annet opplæring, veiledning, og arbeidsmiljøarbeid gjennom kursing, undervisning, og HR for Hire.

Få tilgang til opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.