Kvinne med PC
 
 
 

Nye regler på HR- og lønnsområdet fra 2024

Hvilke endringer får vi på HR- og lønnsområdet i 2024?

Gratis webinar | Se opptaket

Det er vedtatt ulike endringer i regler og satser på HR- og lønnsområdet for 2024 som har betydning for deg som arbeidsgiver.

Regjeringen viderefører reglene for ekstra arbeidsgiveravgift på høye lønninger, men grensebeløpet justeres og det er gitt noen presiseringer. Det er også gjort endringer i de øvrige reglene for arbeidsgiveravgift, herunder praksis for refusjon av sykepenger samt endringer i fribeløpsordningen.

Ferieloven er foreslått endret, og selv om dette etter all sannsynlighet ikke vil gjelde før 2025, går vi gjennom hovedtrekkene i forslaget. Vi ser også på de nye kravene til innhold i arbeidsavtaler som gjelder fra 2024

I dette webinaret ser vi nærmere på:

  • Presiseringer i reglene for ekstra arbeidsgiveravgift over kr 850.000 (kr 750.000 i 2023)
  • Økt fribeløp for differensiert arbeidsgiveravgift
  • Endring i praksis for arbeidsgiveravgift ved refusjon av sykepenger fra NAV
  • Nye satser for 2024
  • Endring av praksis for firmaturer
  • Nye krav til innhold i arbeidsavtaler
  • Litt om de foreslåtte endringene i ferieloven

Webinaret passer for ledere med personalansvar og deg som jobber med lønn og HR. 

Webinaret holdes av

Tormod Johansen portrett

Tormod Johansen

Seniorrådgiver
Tormod er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.

Få tilgang til opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Hvordan Azets håndterer mine persondata er beskrevet her.

* Dette feltet er obligatorisk.