Valg av selskapsform
 
 
 

Enkeltpersonforetak, NUF, AS - valg av selskapsform

Det er mye å ta stilling til når du skal velge selskapsform, som enkeltpersonforetak eller AS. Ulike selskapsformer gir ulike muligheter. Vi gjør valget enklere for deg.  

Få hjelp til valg av selskapsform

Hvilken selskapsform passer best - ENK, NUF eller AS?

Valg av selskapsform er et viktig valg for alle som ønsker å drive økonomisk virksomhet. Men hvordan velge selskapsformen som passer akkurat deg og din virksomhet aller best? Her får du en oversikt som gjør valget litt lettere.

I Norge benytter vi oss av en rekke forskjellig selskapstyper. De mest vanlige er:

 • Aksjeselskap (AS)
 • Enkeltpersonforetak (ENK)
 • Norskregistrerte utenlands foretak (NUF)
 • Ansvarlige selskap (ANS eller DA)
 • Andre organisasjonsformer som samvirkelag (SA), lag, foreninger, frivillige organisasjoner og stiftelser.

Få hjelp til valg av selskapsform

 • Vi hjelper deg med å velge riktig eierform
 • Hvor høy risiko kan du leve med?
 • Gjennomgang av oppstartskostnader
 • Vi går igjennom skatt og sosial goder
 • Få veiledning til hvordan selskapet kan eies og drives

5 ting du må vurdere ved valg av selskapsform

De tre mest vanlige selskapsformene - fordeler og ulemper

Et ENK har én eier som er en fysisk person. Dette betyr at du og selskapet ditt      lignes sammen.

+

 • Det er lave formalkrav til et ENK.
 • Det er ikke krav til å stille aksjekapital, og det er lave etableringskostnader. 
 • Du har en stor økonomisk frihet fordi en fysisk person står ansvarlig for virksomheten.

-

 • Stor risiko. Du som privatperson er fullt ansvarlig for virksomhetens gjeld og forpliktelser. Risikoen for personlig konkurs er til stede.
 • Du kan ikke spare kapital i ditt ENK. Nettooverskuddet og eiers andre inntekter er skattepliktig og nettotap er fradragsberettiget. 
 • Du kan ikke ansatte deg selv, og går dermed helt eller delvis glipp av sykepenger og arbeidsledighetstrygd.

Et AS har én eller flere eiere, og du som privatperson og ditt AS to forskjellige juridiske personer. Dette betyr, i motsetning til ENK, at du og ditt AS lignes forskjellig.

+

 • Liten eller ingen personlig risiko fordi et AS er en egen juridisk enhet. Aksjeeiere hefter ikke ovenfor kreditorene for selskapets forpliktelser, ut over innskutt aksjekapital.
 • Eier kan være ansatt i selskapet og motta sosiale goder som sykepenger og dagpenger.
 • Et AS kan vær hel- eller deleier av andre selskap og motta skattefritt utbytte herfra.
 • Du kan spare penger i selskapet ditt og velge hvordan overskudd disponeres; utbytte, sparing eller reinvestering. 

-

 • Mange formelle krav som følge av aksjeloven. 
 • Det må svares arbeidsgiveravgift for både din egen og andre ansattes lønn.
 • Det stilles krav om minimum kr 30 000 i aksjekapital.

Et ansvarlig selskap er en sammenslutning hvor to eller flere eiere (deltakere) samlet eller hver for seg har ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld. ANS eller DA. Ansvaret avhenger av den enkeltes eierandel og selskapsavtalen. 

+

 • Det er stor avtalefrihet mellom eierne.
 • Underskudd i startfase går direkte til fradrag i deltakeres selvangivelse.
 • Deltakere plikter ikke å gjøre større innskudd i selskapet enn hva som eventuelt er avtalt.

-

 • Personlig risiko. Hver deltaker står personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. 
 • Overskudd beskattes hos den personlige deltaker sammen med annen inntekt.  
 • I et ANS har alle deltakere et personlig solidaransvar for selskapets gjeld, mens i et DA har deltakere personlig ansvar for selskapets gjeld tilsvarende sin eierandel. 

Kontakt våre eksperter

Vi tar gjerne en titt på hva vi kan gjøre for deg og bedriften din.

Du kan ringe 40 10 40 18 

eller send inn skjemaet, så tar vi kontakt  

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.