top banner image
 
 
 

Strukturert problemløsing med A3-metoden

A3-metoden dekker alle fasene i forbedringsarbeidet, og hjelper oss med å løse problemer på en strukturert og systematisk måte. Dette webinaret er del 3 av 4 i en serie om effektivisering.

Gratis webinar | Se opptaket

A3-metoden dekker alle fasene i forbedringsarbeidet, og hjelper oss med å løse problemer på en strukturert og systematisk måte. Metoden kan brukes til å analysere, måle, strukturere og løse ulike utfordringer i din bedrift.

Bruk A3-metoden til å bryte ned problemer i mindre deler og se etter årsaken til problemene. Så kan tiltak settes inn for å løse problemet for godt. Med A3-metoden dokumenteres den viktigste informasjonen så andre kan lære av det som er gjort tidligere.

I denne halvtimen ser vi nærmere på:

  • Slik fungerer A3-metoden
  • Roller og ansvar i A3-arbeid
  • Definer problemene
  • Beskriv nåsituasjonen
  • Hvordan formulere spisset problem og mål
  • Rotårsaksanalyse
  • Fremtidig situasjon og tiltak
  • Resultater og oppfølgingstiltak

Vil du vite mer om hvordan du kan bruke A3-metoden til å skape gevinster av forbedringsarbeidet? Bli med på webinar 21. oktober kl 09:00.

Dette webinaret er en del av en serie i fire deler:

Del 1: Tavlemøter og visuell styring

Del 2: Effektivisering av arbeidsoppgaver

Del 3: Strukturert problemløsing med A3-metoden

Del 4: Fremtidens virksomhetsmodeller

Foredragsholdere

Siri Myrmel portrett

Siri Secher Myrmel

Seniorrådgiver
Siri har mange års erfaring fra næringsmiddelindustrien, oppstartsbedrifter og oppdrettsbransjen. Hun har jobbet med produkt- og prosessutvikling og prosjektledelse. Har vært produksjonssjef i et oppdrettsselskap og jobbet mye med prosessforbedring.

Kjerstin Østerberg

Rådgiver
Kjerstin har lang erfaring fra roller som LEAN- ansvarlig og LEAN navigatør. Hun har jobbet med prosessforbedring og kontinuerlig forbedring i pensjonsselskap, og har særlig erfaring med prosessforbedring på kundesenter.

Få tilgang til opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.