To mennesker hjelper hverandre
 
 
 

Samfunnsansvar i Azets

Azets tar et ansvar for samfunnet med initiativer på flere hold. Her presenterer vi vårt fokus på barn og deres trivsel, vår arbeid i forhold til miljøet og hvordan vi er opptatt av å ha etiske retningslinjer i arbeidet vi gjør.

 

Azets 4 Kids

Et initiativ for aktivt samfunnsansvar. Azets 4 Kids er tuftet på:

  • Å hjelpe barn
  • Å bidra til bedre miljø
  • Å legge til rette for mer, og bedre utdannelse

Les mer om Azet 4 Kids her

Vårt ansvar for miljøet

Azets bygger kultur der miljøansvar og miljøhensyn inngår i måten vi jobber på.  Med miljøsertifiseringen ISO 14001:2015 forplikter vi til å ha en kontinuerig forbedring av våre miljøprestasjoner i hele selskapet, som bygger på vår miljøpolicy.

Les mer om Azets miljøpolicy

Etiske retningslinjer

Azets ansatte ledes av etiske retningslinjer som er i tråd med våre verdier og det etiske regelverket for regnskapsbransjen. 

Forretningsintegritet er grunnlaget for å drive egen virksomhet, og det er grunnen til at vi bestemte oss for å lage en etiske retningslinjer som er i tråd med våre verdier. Etiske retningslinjer brukes som et viktig verktøy og retledning når ansatte kommuniserer med kunder og interessenter.