miljøkule
 
 
 

Azets ESG-ansvar

Å beskytte planeten vår, være en bidragsyter i samfunnet og drive en ansvarlig virksomhet er grunnleggende for vårt ESG-arbeid.

 

ESG står sentralt hos Azets 

Hva betyr ESG for Azets?

Miljø, sosialt ansvar og god selskapsstyring (ESG) står sentralt hos Azets - "å forbedre livene til våre kolleger, kunder og lokalsamfunn på en bærekraftig måte". Som en stor organisasjon har vi et ansvar for å gi tilbake til verden vi lever i.

ESG er en måte å håndtere og måle vår bærekraft og samfunnsmessige påvirkning som en bedrift. Å ha en sterk tilnærming til ESG er riktig fordi det er viktig for våre kolleger, våre kunder og våre investorer.

Å beskytte planeten vår, være en bidragsyter i samfunnet og drive en ansvarlig virksomhet er grunnleggende for vårt ESG-arbeid.

Slik blir ESG integrert i Azets

Vi har en ESG-styringsgruppe som er ansvarlig for å overvåke og rapportere våre ESG-initiativer på tvers av Azets.

Arbeidsgrupper på tvers av virksomheten, viser vei ved å gi liv til ambisjonene som er satt og skape positive endringer hos Azets gjennom innovative ideer og løsninger.

Rapportering av fremdriften

Azets Group rapporterer ESG-målinger ved utgangen av regnskapsåret i henhold til Global Reporting Initiative-standarden, med start i FY22/23. Dette betyr at vi rapporterer om ESG på en måte som kan sammenlignes med andre bedrifter.

ESG styringsgruppe består av

Chris Horne  |  Group Chief Executive Officer
Helen Hall  |  Group Chief People Officer
Ulla Nikkanen  |  Managing Director Azets Finland
Lisa De-Laune  |  Group Risk and Governance Director
Mohamed Alam  |  Nordic Head of Risk & Compliance
Briege Kearney  |  Group Chief Marketing Officer

Mennesker som møtes på kontor

 

Mangfoldet av kulturer og ekspertise er en av mange ting som gjør oss til en så sterk og fleksibel bedrift. Vi føler en sterk tilknytning til samfunnene vi jobber i og hvordan vi spiller en positiv rolle i verden. Vi gjør mer, og sikrer at vi har riktig fokus og engasjement for å bidra til miljøet og samfunnet vi jobber i.

Chris Horne
Chief Executive Officer i Azets Group

Våre ESG-fokusområder

Vi fortsetter å utvikle våre ESG-ambisjoner og fokusområder både lokalt og på tvers av konsernet, og støtter våre kunder i deres ESG-reise gjennom våre tjenester.

eco-nature.svg

Environment

Bidra til et bedre miljø

Vi bidrar til å muliggjøre en lavkarbon-økonomi og en mer sirkulær økonomi ved å:

  • Bli klimanøytrale
  • Utvikle og utvide våre grønne initiativer på tvers av konsernet
  • Fremme digitale tjenester og en hybrid arbeidsmodell

social

Social

Styrke våre ansatte og lokalsamfunnet

Vi styrker menneskene vi jobber med og lokalsamfunnene vi er en del av ved å:

  • Øke mangfoldet, inkludert antall kvinner på ledernivå
  • Utvikle Azets4Kids-stiftelsen og andre veldedige aktiviteter
  • Utvikle vår Azets-kultur og verdier

cog-double-1.svg

Governance

Ansvarlig forretningspraksis

Vi integrerer ansvarlig forretningspraksis i alle deler av vår virksomhet ved å:

  • Opprettholde en ansvarlig forsyningskjede gjennom grundig due diligence og våre etiske retningslinjer
  • Implementere robust risiko- og beslutningshåndtering
  • Beskytte våre kunders konfidensielle informasjon gjennom solide prosedyrer for informasjonssikkerhet

Høydepunkter og fremskritt innen ESG

Bidrar til et bedre miljø

Totalt karbonavtrykk (tCO2e) for regnskapsåret 2022.

graphic_total_carbon_footprint.png

graphic_100percent.png

For første gang gjennomførte Azets en fullstendig analyse av utslipp som dekker alle leverandørkostnader på tvers av konsernet for regnskapsåret 2022. Vi fortsetter å måle vårt totale karbonavtrykk for å kunne analysere og dele sammenlignbare tall år etter år.

Styrker våre ansatte og lokalsamfunnet

Totalt karbonavtrykk (tCO2e) for regnskapsåret 2022.

graphic_31percent.png

Asset 10.png 

Asset 9.png

graphic_courses_completed.png

Ansattes tilfredsnivå, eNPS score

graphic_ENPS.png

 

Ansvarlige forretningsrutiner

3 timer

Årlig obligatorisk opplæring i henhold til regelverket, som dekker anti-hvitvasking, korrupsjonsbekjempelse, IT-sikkerhet og personvern. For å øke bevisstheten gjennomfører vi kvartalsvise kampanjer med phishing-tester for alle ansatte på tvers av konsernet.

7 timer

Alle ansatte har tilgang til over 7 timer med opplæringsmateriell om likestilling og mangfold, inkludering og trivsel.

Screening av nye leverandører

Screening av alle nye leverandører mot miljø- og sosiale kriterier i de etiske retningslinjer for leverandører.

Azets 4 Kids - Vårt samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility)

Azets 4 Kids foto

azets_for_kids_logo.svg

Azets 4 Kids er hjørnesteinen i Azets' ESG -initiativ på tvers av landegrensene. Stiftelsen Azets 4 Kids støtter barn med verktøyene og ressursene de trenger for å skape en bedre framtid for planeten vår.

Young minds. Big changes.

Barn er grunnlaget i Azets 4 Kids, og vi tar dem på alvor. Barn som vokser opp i dag må leve med konsekvensene av verdens enorme klima- og miljøutfordringer - skapt av generasjonene som kom før dem. Gjennom ulike prosjekter og samarbeid med interesseorganisasjoner søker Azets 4 Kids å bidra til å gjøre fremtiden litt lysere for mange barn. Azets 4 Kids leder initiativer både store og små - lokalt og på tvers av landegrensene - tuftet på tre grunnpilarer: 

Hjelpe barn | Redusere miljøpåvirkning | Muliggjøre mer og bedre utdanning

Les mer om Azets4Kids her

Noen av våre ESG-aktiviteter

net_zero 400x200.png

I desember 2022 signerte Azets en avtale med Normative for å samle inn eksternt verifiserte karbonutslipp og bidra til å sette mål om netto nullutslipp på tvers av Azets Group.

Engasjementet sikrer en komplett og detaljert dekning av utslipp i vår verdikjede (Scope 1, 2 og 3) for å bidra til å identifisere og gjennomføre tiltak for å redusere utslipp.

Prosjektet fortsetter første halvdel av 2023.

csrd 400x200.png

I løpet av det siste året har Azets gitt råd til et stort antall kunder om virkningen av EUs Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gjennom våre rådgivningstjenester, seminarer og andre kundearrangementer.

Nesten 50 000 europeiske selskaper forventes å være omfattet av CSRD, inkludert mange av våre kunder.

Azets er forpliktet til å støtte våre kunder på deres ESG-reise og hjelpe dem med å møte fremtidige krav til bærekraftsrapportering.

ukrainian_refugee 400x200.png

Våre tanker går fortsatt til alle som lider under den humanitære krisen i Ukraina.

Mange av våre rumenske kolleger bruker sin fritid som frivillige for å hjelpe ukrainske flyktninger som søker ly i Romania. Deres generøse innsats gjør det mulig for Azets 4 Kids å vise støtte ved å donere mat, klær og andre nødvendigheter til flyktninger som kommer til landet.

Azets 4 Kids støtter også flere ledende veldedighetsorganisasjoner som er involvert i direkte nødhjelpsoperasjoner i Ukraina.

Plastic Oceans

Azets 4 Kids blir med "Plastic Oceans Europe" (POE) i deres viktige mål om å avslutte plastforurensning. Gjennom årlige donasjoner til POE's fantastiske utdanningsprogram, "Blue Generations", støtter Azets 4 Kids POE's oppdrag om å øke bevisstheten rundt plastforurensning og inspirere ungdom til å bevare planeten vår bedre.

Blue Generations-programmet består av foredrag, ryddeaksjoner på strender og elver, og ulike verksteder for skoler i Europa. Programmet underviser barn i alderen 5-17 om havbevaring og bevisst forbruk.

Azets Sustainability

I 2022 lanserte Azets Norge et samarbeid med MoreScope for å tilby karbonregnskapstjenester til våre kunder.

MoreScope er en organisasjon utviklet av et tverrfaglig forskningsteam ved SINTEF, en av Europas største uavhengige forskningsinstitutter.

Samarbeidet med MoreScope hjelper oss med å hjelpe våre kunder med å spore verdikjeden sin og øke verdien av regnskapsdataene vi behandler for våre kunder.

Azets Plastic Pickup day

I anledning den årlige FNs verdenshavsdag, inviterer Azets 4 Kids Azets' 7000+ ansatte, partnere og kunder til å mobilisere for å rydde sitt lokale miljø for plastforurensning og avfall hver juni.

Azets Plastic Pick-Up Day er vår måte å gi tilbake til samfunnet vårt og minne oss selv og de rundt oss om å være en del av endringen.

For planeten. For barna.

12_days_of_christmas_banner_400x200px.jpg

Lanseringen av vår "Tolv dager med juleveldedighet" ble opprettet med vårt formål i tankene.

Gjennom de tolv dagene frem mot jul var vi glade for å kunne bidra og støtte flere veldedighetsorganisasjoner som betydde mye for våre kollegaer.

Vi fortsetter vårt engasjement i regnskapsåret 23 for å støtte lokale organisasjoner som er nominert av våre ansatte.

#TogetherWeAreAzets

black_hair 400x200.png

Vi er forpliktet til å ha en ekte inkluderende kultur der alle kan oppfylle sitt potensial og være seg selv. Vårt "Black Hair Commitment" bygger på vårt "Dress for your day"-rammeverk og sikrer at alle føler seg styrket til å være seg selv på jobben.

Vårt emBRace-nettverk har utarbeidet en veiledning for "Black Hair Commitment" som forklarer historien bak diskriminering basert på rase og hår, handlingene vi alle kan ta for å støtte kollegene våre, og formaliserer vår nulltoleranseholdning til diskriminering basert på rase og hår.

orlat_romania 400x200.png

Barnehjemmet i Orlat, Romania, har en spesiell plass i Azets' historie - dette var den aller første veldedige initiativet til Azets 4 Kids.

Siden 2019 har Azets 4 Kids støttet barnehjemmet gjennom donasjoner av klær, leker og utstyr, samt organisering av morsomme og pedagogiske aktiviteter med barna.

Azets 4 Kids' engasjement med barnehjemmet i Orlat er et pågående inititativ.

christmas_charity 400x200.png

Julen kan være en utfordrende tid for noen. Spesielt sårbare er barn som av ulike årsaker ikke kan feire høytiden som de vanligvis gjør eller ønsker. Gjennom vår årlige Azets 4 Kids Juleinitiativ ønsker vi å spre litt juleglede til ufordelte barn i regionene våre. Hvert år samarbeider vi med ulike flotte ideelle organisasjoner i håp om å gjøre julesesongen litt lysere for mange.

Azets rapportering ihht. åpenhetsloven

Azets har kartlagt og identifisert forretningspartnere og leverandører i egen verdikjede. 

Redegjørelse for 2023 etter Åpenhetsloven for Azets selskaper i Norge:

Azets Norway Holding AS og Azets AS

Azets Insight AS

Azets People AS