To damer i rekrutteringsprosess
 
 
 

Rekruttering via rekrutteringsbyrå

Vi gjennomfører rekrutteringsprosesser av ledere og fagspesialister på en kvalitetssikret og profesjonell måte. Rekruttér dine ansatte trygt via rekrutteringsbyrå.

Få hjelp til rekruttering

Rekruttering og utleie av fagspesialister og ledere

Å rekruttere dine fremtidige ansatte er en kritisk prosess som vil ha stor betydning for utviklingen av din virksomhet. Vi er opptatt av at våre kunder får den best egnede kandidaten og at kandidaten opplever prosessen som etisk og rettferdig - vi er din profesjonelle rekrutteringsrådgiver.

Azets People sine erfarne og DNV-sertifiserte rekrutterere gjennomfører search og annonserte rekrutteringsprosesser på en kvalitetssikret og profesjonell måte - dette reduserer risiko for feilansettelse.

 

En utrolig bra rekrutteringsprosess, og ikke minst toppkandidater dere kom opp med. Det er sjeldent å oppleve så bra ansettelser.

Jone Eie
Country Manager, Yabie Norway AS

Rekrutteringsprosessen

Få på plass rett person

Etter at du har fylt ut skjemaet tar vi kontakt med deg for å høre hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.

Prosessen starter umiddelbart og er individuelt tilpasset. Vi vil bli enige om hva dette skal innebære.

Telefon

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Rekrutteringstjenester - Hvordan skal du nå bredt ut og samtidig nå den rette kandidaten?

Rekruttering handler om å tiltrekke seg og velge ut de rette kandidatene. En feilansettelse kan koste dyrt.  Derfor tilbyr Azets også annonsepakker og testing av de aktuelle kandidatene som del av rekutteringstjenestene.

Annonsepakker

Vi tilbyr deg som kunde en unik annonsepakke som vil være med å gi ditt firma og rekrutteringsprosessen ekstra oppmerksomhet. Vi vet at gode annonser som nettopp gir oppmerksomhet øker interesse og klikk fra potensielle søkere. Noe av det vi tilbyr:

  • Annonsering på kandidatportal og hjemmesider
  • Stillingsutlysning på Finn.no 
  • Unike annonser for sosiale medier

Testing av kandidater

For å sikre at rett kandidat blir tilbudt stillingen. Vi bruker tester til å skille mellom finalekandidater og måle kandidatenes kompetanse, ferdigheter og egenskaper opp mot ønskede. Våre rådgivere er sertifisert på ulike testverktøy.

  • Psykologiske-/personlighetstester
  • Evnetester
  • Regnskapstester

Ofte stilte spørsmål ved rekruttering

Hvordan gjøre en god onboardingsprosess ved en rekruttering?

En god onboarding prosess er viktig og vil gjøre at den nyansatte føler seg inkludert og vel tatt i mot av bedriften. En god onboardingsprosess bør minimum inneholde følgende: Informasjon til kollegaer, Informasjon til medarbeider før oppstart, Arbeidsplass i orden med nødvendig utstyr, Fremdriftsplan med opplæring og fadder, Medarbeidersamtaler underveis i prøvetiden

Hvordan starte en god rekrutteringsprosess?

Utgangspunktet for all rekrutteringsbistand er at man har en grunnleggende forståelse for behovet. Derfor er det viktig å gjøre en jobbanalyse i forkant.

Hva inneholder en jobbanalyse i en rekrutteringsprosess?

En jobbanalyse skal avdekke: plassering i organisasjonen Rapporteringsvei, Viktigste arbeidsoppgaver og ansvar, Klassifisering av viktighet av oppgaver, Målsetting med ansettelsen, Forventinger til personen, Utdanning og erfaring, Ønsket kunnskap som språk og IT, Personlighetsønsker, Oppstartstid, Lønnsnivå.

Eksempler på stillinger vi rekrutterer til:

 

rekruttering flere stillinger

Vi har levert rekrutteringsløsninger i form av rekruttering og utleie til midlertidige stillinger til norske bedrifter i over 20 år. I samarbeid med andre rådgivere i Azets tilbyr vi også andre deler av bemanningsoppgavene, som nedbemanning og onboarding av nyansatte.