Regnskapsfører på kontoret
 
 
 

Regnskapsfører - oversikt

Som autorisert regnskaspførerselskap har vi regnskapsførere og autoriserte regnskapsførere over hele landet. Velg mellom lokal regnskapsfører eller regnskapsfører på nett. Få god oversikt over økonomien med regnskapshjelp fra Azets.

Kontakt regnskapsfører for hjelp

 

Få regnskapshjelp og ta enda bedre beslutninger ved hjelp av regnskapsfører

Våre regnskapsførere sørger for at regnskapet føres og lønnen kjøres riktig. Med basis i god forståelse i regnskap, fungerer også regnskapsfører som din rådgiver. En regnskapsfører ser muligheter og faresignaler gjennom tallene i regnskapet. Bruk oss som din regnskapshjelp og la oss analysere tallene dine slik at du får innsikt til å drive bedriften enda bedre og den nødvendige oversikten til å bli mer effektiv.

Mye av samarbeidet foregår også elektronisk. I vår kundeportal blir din økonomiske hverdag forenklet og forbedret. Godkjenning av bilag og timelister blir gjort kun med enkle tastetrykk og tilgang til nyttige rapporter er heller ikke langt unna. 

Med regnskapshjelp fra Azets får du nærheten fra en lokal aktør, tryggheten fra et stort fagmiljø og tilgang til smarte og effektive løsninger på nett. 

Grunnleggende tjenester:

 • Bokføring
 • Avstemming av regnskap
 • Fakturering av kunder
 • Skatt og MVA
 • Budsjetter og oppfølging av dette
 • Periodiske rapporter
 • Lønnkjøring
 • Reiseregninger og utlegg
 • Årsregnskap og ligningspapirer
 • Årsoppgjør

Eksempler på oppgaver du får gjennomført hos Azets

Regnskapstjenester

 • Elektronisk dokumentflyt
 • Bokføring
 • Fakturering
 • Rapportering
 • Årsoppgjør

Les mer om regnskapstjenester

Lønnstjenester

 • Lønnsberegning timer og fast
 • Lovpålagte rapporter og statistikker
 • Refusjoner fra NAV
 • Feriepenger
 • Reiseregninger og utlegg
 • Pensjonsoppfølging
 • Årsavslutninger med lønns- og trekkoppgaver

Les mer om lønnstjenester

Økonomistyring

 • Skatteplanlegging
 • Bedriftsøkonomisk rådgivning
 • Valg av selskapsform
 • Regnskapsanalyse
 • Likviditetsstyring
 • Budsjettering
 • Lei-kode

Les mer om økonomistyring

Rapportering

 • Løpende standard rapporter
 • Tilpassede rapporter
 • Konsernrapportering
 • Ledelsesrapportering
 • Styrerapportering
 • Myndighetsrapportering

Les mer om rapportering av regnskap

Strategisk rådgivning

 • Human resources
 • Forretningsutvikling
 • Finansiering og transaksjonsbistand
 • Virksomhetsstyring

Les mer om rådgivning

Vikarer eller rekruttering

 • Utleie av vikarer
 • Rekruttering

Les mer om vikarer eller rekruttering

Finn din lokale regnskapsfører

Våre autoriserte regnskapsførere i Norge tilhører Azets som er en nordisk leverandør av teknologi, regnskap, lønn, HR, bemanning og rådgivning. Med vår lokale tilstedeværelse og teknologiske løsninger er god hjelp ikke langt unna. 

Regnskapsfører på nett - digital regnskapshjelp

Azets har en tjeneste spesielt tilpasset små bedrifter der du forholder deg til regnskapsfører kun på nett. Du fakturerer selv i Azets programvare og våre digitale regnskapsførere gjør resten. Få oversiktlige rapporter i din portal. 

Innhold i regnskap på nett

 • Fortløpende bokføring - Vi bokfører dine bilag slik at du kan være trygg på at ditt regnskap tas hånd om iht. gjeldende regelverk.
 • Terminvis avstemming - Hver to-månedlige termin avstemmer vi regnskapet ditt slik at det blir korrekt. Dersom man i avstemmingen av regnskapet ser at det er differanser som gjøre at regnskapet ikke er riktig, vil eventuelle manglende bilag etterspørres (utenfor fastpris) for å få et avsluttende og korrekt regnskap.
 • MVA-rapportering - MVA-rapport og omsetningsoppgaver som må sendes inn til myndighetene ved termin eller årlig.
 • Valutakonvertering - Bokføring i regnskapet av valutatransaksjoner som går i positiv/negativ retning mot lokal valuta. Dette er for alle bedrifter med transaksjoner i utenlandsk valuta. Dette gjelder blant annet ved kjøp fra utland, salg til utlandet, eller bankkonto i utenlandsk valuta.
 • Rapporter - Rapporter på nett med tall  klikkbar ned på bilagsnivå, kunder, leverandører, resultat, balanse.
 • Digital lagring av regnskapsmateriell - Med korrekt lagring digitalt, kan du kaste alle originale bilag og kvitteringer.
 • Lønnskjøring og rapportering - grunnpakke med 3 ansatte inkluderer bl.a. utarbeidelse av lønnslipp, a-melding, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, feriepengeavsetning, innhenting av skattekort.


Person på skjermen

Velg en godt kjent regnskapsfører

Få en regnskapsfører, lønnskonsulent eller rådgiver som har god kjennskap til bedriften din, stedet du holder til og markedet du opererer i. Azets er til stede over hele landet. Kombinasjonen av et digitalt samarbeid sammen med en lokal tilstedeværelse er viktig for oss!

Over tid har vi derfor tilegnet oss svært god kunnskap og innsikt i ulike bransjer og virksomheter. For mange kunder vil det oppleves både praktisk og ikke minst trygt å ha en godt kjent regnskapsfører i nærheten.

Få hjelp av regnskaspfører

regnskapsfører bak skrivebord

Må jeg bruke regnskapsfører for selskapet?

Det er fullt mulig å føre regnskapet selv da det ikke er lovbelagt å bruke regnskapsfører for noen selskaper. Men ønsker du at en ekstern regnskapsfører skal føre regnskapet, må du bruke et autorisert regnskapsførerselskap eller autorisert regnskapsfører. Et regnskapsbyrå eller en enkeltstående regnskapsfører kan være autorisert. Det er Finanstilsynet som gir autorisasjon.

Bruker du et regnskapsbyrå med mange ressurser og kompetanse på alt innen regnskapsføring , er du sikret å få regnskapet gjort - uavhengig av om det er mye eller lite å gjøre gjennom året. Rett kompetanse til rett tid.

Bruker du en ekstern autorisert regnskapsfører, må dette meldes fra til Enhetsregisteret via Samordnet registermelding.

Autorisert regnskapsfører

Regnskapsførerloven sier at enhver som fører regnskap for andre skal være autorisert av Finanstilsynet. Azets er autorisert regnskapsførerselskap og krever høy kvalitet i vår leveranse. Vi har også mange autoriserte regnskapsførere. For å sikre at alle krav og standarder til et autorisert regnskapsførerselskap blir fulgt til enhver tid må alle Azets regnskapsførere følge rutinene og prosedyrene i vår kvalitetshåndbok. Vi kan dermed levere regnskap, lønn og økonomisk rådgivning av høyeste kvalitet. 

Autorisert regnskapsfører via Finanstilsynet

Regnskapsførerloven sier at enhver som fører regnskap for andre skal være autorisert av Finanstilsynet. Kravet gjelder både for å oppnå og for å beholde autorisasjonen. Finanstilsynet tildeler og følger opp autorisasjonene. 

Autorisasjonen gjelder både for regnskapsførere som driver gjennom enkeltpersonsforetak og i selskapsform. Enkelpersonforetak må inneha personlig autorisasjon. Selskaper må oppfylle særlige vilkår og inneha egen autorisasjon for å være et autorisert regnskapsførerselskap.

Kvalitet på regnskapsfører

Alle Azets' regnskapsførere følger rutinene og prosedyrene i vår kvalitetshåndbok. Dette gjør vi for å sikre at alle krav og standarder til et autorisert regnskapsførerselskap følges til enhver tid. Vi kan dermed levere regnskap, lønn og økonomisk rådgivning av høyeste kvalitet.

Digitalisering - grunnlag for tettere samarbeid

Våre regnskapsførere jobber digitalt, og vi har kommet langt i å ta ut fordelene med digitaliseringen. Ved å bruke Azets som regnskaps- og lønnsleverandør hjelper vi deg på vei mot en enklere og mer digital hverdag. Vi har digitale løsninger som optimaliserer samarbeidet mellom Azets og kundene. Mye av rutinejobben digitaliseres slik at både du som kunde og våre regnskapsførere frigjør tid til å se de store tallene og fokusere på det de er best på. Du som kunde, på å drive selskapet ditt og regnskapsføreren på å ha mer fokus på rådgivning.

Med tjenester fra Azets, får du mye mer enn regnskapsføring på kjøpet - en mer digital og effektiv hverdag.

Les mer om vår kundeportal CoZone

Lokal regnskapsfører

Lokal regnskapsfører

Hjelp med regnskapet der du er. Vi kjenner markedet du konkurrerer i og møter deg når du har behov for det. Vi har flere enn 50 kontorer i Norge - finn et nær deg.
regnskapsfører på nett

Regnskapsfører på nett

Lønn og regnskap på nett til faste lave priser.
Med Azets SmartAccounting får regnskapstjenester på nett med trygghet fra din online regnskapsfører. Fra 990,- per måned.
Guide outsourcing

Last ned vår guide - 30 spørsmål og svar om outsourcing av økonomi og lønn

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Kontakt våre eksperter

- for tilbud og mer informasjon kan du ringe 40 10 40 18  eller sende inn skjemaet under.  

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.