Mann som presenterer statistikk
 
 
 

Medarbeiderundersøkelsen - fra synsing til strategi

En medarbeiderundersøkelse kan gi tydelige indikasjoner på hvor tiltak bør settes inn, men ikke alltid.

Gratis webinar | 7. desember kl. 09.00

Dato 07.12.23
Tid 09.00 - 09.30
Pris Gratis
Sted Online

De mest fremoverlente selskapene forstår kraften i å måle trivsel med medarbeiderundersøkelser, og på den måten sikre medvirkning fra sine ansatte. 

Dessverre fører altfor mange medarbeiderundersøkelser ikke til forbedringer på arbeidsplassen. Det kan skyldes at undersøkelsen er for lite spesifikk, åpner for synsing eller at lederne ikke er satt i stand til å formidle resultatene ut i organisasjonen.

Hvordan får vi til en medarbeiderundersøkelse som oppleves som verdiskapende for leder, ansatt og bedriften?

I dette webinaret ser vi nærmere på:

  • Kartlegging av arbeidsmiljøet
  • Prosess
  • Praktisk gjennomføring
  • Oppfølging - suksesskriterier for planlegging og implementering av forbedringstiltak


Webinaret passer for ledere med personalansvar og deg som jobber med HR.

Webinaret holdes av

Ingrid Petterson

Ingrid Petterson

HR-manager
Ingrid har bakgrunn fra psykologi og helsevitenskap, med spesialisering innen helsepsykologi. Med 9 års fartstid fra bedriftshelsetjeneste har hun lang erfaring med å rådgi både private og offentlige kunder i HMS-spørsmål. Hun har jobbet med HMS både på operativt og strategisk nivå, og vet hva som kjennetegner bedrifter som lykkes med å jobbe godt med HMS, samt å jobbe forebyggende med arbeidsmiljøet.

Meld deg på

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement. Jeg kan når som helst melde meg av.

* Dette feltet er obligatorisk.