Team i arbeid
 
 
 

Selskapsstruktur: optimaliser organiseringen for nye muligheter

Er organiseringen av virksomheten optimal eller har behovene endret seg med tiden? Vi gir en innføring i ulike selskapsstrukturer og tar for oss fordeler, utfordringer og muligheter ved omorganisering.

Gratis webinar | 20. juni kl. 09.00

Hva bør egentlig vektlegges mest når du skal ta stilling til hvordan virksomheten bør organiseres? Er det risiko, skatt, likviditetstsyring eller noe annet? Og dersom behovene har endret seg, hva kan du gjøre med det og hvordan gå frem for å etablere en bedre struktur? Kan man opprette et holdingselskap i ettertid?

Vi gjennomgår alternativene som finnes og hva de normale fordelene og ulempene er. I den forbindelse tar vi en kjapp tur innom både regnskap, selskapsrett og skatt når vi ser på og vurderer mulighetsrommet.

Dette ser vi nærmere på i webinaret:

  • Ulike former å organisere næringsvirksomhet på
  • Fordeler og ulemper med de ulike organiseringsformene
  • Mulighetsrom dersom den etablerte organiseringen ikke er optimal
  • Reorganisering og skatt


Webinaret passer for eiere, styremedlemmer og ledere som ønsker bedre innblikk i ulike organiseringsformer og hvordan dere kan gå fram for å oppnå ønsket struktur. Webinaret passer også for regnskapsførere og ansatte i økonomisk administrative stillinger.

Webinaret holdes av

Kristian Nørstebø

Director og Financial Advisor i Azets Consulting
Kristian Nørstebø har bred erfaring innenfor transaksjonsrelatert rådgivning, skatt, regnskap, revisjon og finans. I dag jobber han som director og financial advisor i Azets Consultings avdeling for corporate finance.   

Azets Consulting

Corporate Finance
Vi tilbyr tjenester innen strategisk rådgivning og transaksjonsstøtte. Vår tilnærming er basert på grundige analyser, omfattende risikovurderinger og nøye planlagt optimalisering av ressursbruk. Dette gjør at vi kan samarbeide tett med våre kunder for å forme fremtidig suksess for deres virksomheter, med fokus på å skape økonomiske gevinster.

Meld deg på

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Hvordan Azets håndterer mine persondata er beskrevet her.

* Dette feltet er obligatorisk.