top banner image
 
 
 

Dette må være med i en arbeidsavtale

Vi gir deg en oversikt over minimumskravene til en arbeidsavtale og de tingene du burde ha med i avtalen. Det er selvsagt mulighet til å stille spørsmål.

Gratis webinar | Se video

Går du inn i en periode der du skal gjøre flere ansettelser? Benytter du utdaterte ansettelsesavtaler som ble utarbeidet for mange år siden? Vet du hva som er minimumskravet til innholdet i ansettelsesavtalen eller hva du bør ha med i avtalen?

Mange har et jevnt trykk på nyansettelser i virksomheten - og det kan i denne forbindelse være fornuftig å se til at avtalene som brukes holder mål. I dette nettkurset vil vi gi deg en oversikt over hva vi mener du bør ha med i en ansettelsesavtale. Både rent juridisk og hva som er lurt å ha med. Eksempelvis er det viktig at du ikke avtaler deg vekk fra styringsretten din som arbeidsgiver, at du ikke låser arbeidssted til en lokasjon om det er en mulighet for at dere skal flytte i fremtiden eller at du har korrekt lovhjemmel for å benytte en midlertidig avtale.

I dette webinaret ser vi på

  • arbeidsgivers styringsrett

  • arbeidsoppgaver

  • arbeidstid

  • lønn og andre godtgjørelser

  • overtid inkludert i lønn

  • ferie og feriepenger

  • prøvetid

  • oppsigelse

  • rettigheter til arbeidsresultatet mv.

Webinaret er tilpasset ledere som har et personal- og/eller rekrutteringsansvar, fra teamledere/mellomledere til toppledere.

Få tilgang til opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.