Hjelp til å starte firma
 
 
 

Hjelp til å starte firma

Våre rådgivere hjelper deg før, under og etter etablering.

Få hjelp av en ekspert

 

Planlegging, stiftelse og oppsett av ditt firma

Stiftere, styreleder og styremedlemmer har et viktig og lovpålagt ansvar i forbindelse med oppstart av et nytt firma. De skal blant annet sørge for at aktuelle dokumenter blir utarbeidet og at selskapet blir registrert i Foretaksregisteret.

Vi gir råd om hvordan det nye selskapet kan organiseres, vi utfører utfylling av dokumenter og sørger for innsendelse av:

  • Stiftelsesdokument
  • Vedtekter
  • Åpningsbalanse
  • Redegjørelse
  • Melding til Foretaksregisteret

De riktige valgene

Det er mange hensyn å ta når man skal planlegge en ny bedrift, både når det gjelder valg av selskapsform og hvordan selskapet skal organiseres innen regnskap, rapportering og avtaler rundt ansatte. Våre rådgivere har god erfaring med arbeid knyttet til selskapsetablering og planleggings- og etableringsfasen for nye bedrifter. 

Det er mye å tenke på, men her kommer 10 tips å ta med seg i planleggingen av ditt nye firma.

1. Ha en klar og tydelig forretningsidé
Alle økonomiske virksomheter er basert på en forretningsidé. Forretningsidéen innebærer strategiske valg om hvilke markeder man vil betjene og hvilke behov man vil dekke.

2. Skaff deg oversikt over private og offentlige støtteordninger
(for eksempel Skattefunn og Innovasjon Norge). Dette kan gi kjærkomne bidrag til den daglige driften av bedriften din, særlig når virksomheten er i en oppstartsfase.

3. Undersøk regelverket og gjør deg kjent med lover og regler.
Det kan være regler og retningslinjer i forbindelse med produksjon og/eller salg som du er nødt til å forholde deg til. Det finnes også formelle krav til selskapsform, skatte- og avgiftsrettslige regler og til regnskaps- og revisjonsplikt.

4. En gjennomtenkt forretningsplan 
Denne skal hjelpe deg med å konkretisere forretningsidéen og reisen du er i ferd med å starte. Hvordan skal idéen kommersialiseres? Hvilke mål og strategi har virksomheten? Viser et realistisk budsjett at det er mulig å komme gjennom etableringsfasen av bedriften?

5. Velg riktig selskapsform
På bakgrunn av det du tar sikte på å drive, kan selskapsform få betydning for muligheten til å hente inn kapital, styresammensetning og muligheten for eierstyring.

6. Velg styremedlemmer og gode styreprosesser
Rekruttering av styremedlemmer handler om kompetanse, erfaring, tillit og god kjemi. Aksjeloven sier mye om de plikter et styre har og dette krever gode styreprosesser, Bruk gjerne profesjonelle aktører med erfaring fra styrearbeid, som feks en styresekretær i virksomheten.

7. Gode avtaler er mye av fundamentet for en virksomhet
Avtale mellom eiere og styret, styret og ledelsen, gode og gjennomarbeidet arbeidsavtaler, avtaler mellom selskapet og leverandører/kunder. En god avtale med kundene dine sørger for du kan fakturere uten konflikter.

8. Sørg for å føre regnskap fra dag èn
Regnskapet skal føres løpende og alt skal dokumenteres. Betaling av regninger og gode rutiner på fakturering, sikrer likviditeten. God økonomi er en av bærebjelkene i et lønnsomt selskap.

9. Opprett en separat bankkonto for virksomheten 
Ikke bland næringsvirksomhetens økonomi med din private økonomi. I et AS skal du det, men også i et ENK er dette helt essensielt hvis vi skal kunne forstå kostnader og inntekter i selskapet. Betal alle utgifter i næringen med midler fra næringsvirksomheten.

10. Hold alltid fokus på virksomhetens visjoner og målsetninger 
Hvordan følger du opp målene og strategien i forretningsplanen? Visjoner kan være et viktig virkemiddel og drivkraft for å utvikle organisasjonen og oppnå mål.

Riktig regnskap fra starten

Vi utfører alle oppgaver knyttet til regnskapsføring - som bilagsregistrering, betaling av regninger, fakturering, rapportering, årsoppgjør og rådgivning. Vi tar ansvar for å holde deg oppdatert om de lover og regler som angår din virksomhet.

Les mer om regnskapstjenestene vi tilbyr for nystartede firmaer

Valg av selskapsform

Hvordan velge selskapsform som passer til din nye bedrift?  Mulighetene er flere og det er mange vurderinger som må tas for å etablere den riktige selskapsformen for din virksomhet. 

Nyttige tips til valg av selskapsform

Skal du ha ansatte?

Vi kan fungere som ditt lønningskontor, og har gode og effektive løsninger for håndtering av lønn. Faktorer som skatt, godtgjørelser, refusjoner, feriedager og alt annet som spiller inn på utbetaling av lønn blir ivaretatt.

Les mer om lønnstjenestene

Bruk oss som sparringspartner innen økonomi og HR

Vi lærer deg å bruke den informasjonen som regnskapet ditt gir deg og hvordan du får en effektiv økonomistyring. Vi har rådgivere med spesialkompetanse innen MVA, skatter og avgifter og lønn og HR.

Les mer om rådgivning

Rådgiver for din virksomhet

Finn et regnskapskontor nær deg

Vi har mer enn 50 regnskapskontor over hele landet. På samtlige lokalkontorer finner du autoriserte regnskapsførere, lønnskonsulenter og rådgivere innenfor økonomi, lønn og HR. Alle jobber med topp digitale løsninger, noe som gjør fleksiibiliteten unik og tilgjengeligheten er tilpasset kundene slik hver vil ha det. Kompetansen du trenger er aldri langt unna.

Kontorer i de største byene finner du her:

 

bg_consultant_workig.png

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18 eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Åpningstider hverdager: 

kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.