Hjelp til å starte firma
 
 
 

Hjelp til å starte firma

Skal du starte egen bedrift? Våre rådgivere hjelper deg før, under og etter etablering.

Få hjelp av en ekspert

Planlegging, stiftelse og oppsett av egen bedrift

Stiftere, styreleder og styremedlemmer har et viktig og lovpålagt ansvar i forbindelse med oppstart av et firma. De skal blant annet sørge for at aktuelle dokumenter blir utarbeidet og at selskapet blir registrert i Foretaksregisteret.

Få råd om hvordan det nye selskapet kan organiseres og hjelp til uå registrere det nye selskapet i foretaksregisteret. 

  • Stiftelsesdokument
  • Vedtekter
  • Åpningsbalanse
  • Redegjørelse
  • Melding til Foretaksregisteret

Riktig regnskap fra starten

Vi utfører alle oppgaver knyttet til regnskapsføring - som bilagsregistrering, betaling av regninger, fakturering, rapportering, årsoppgjør og rådgivning. Vi tar ansvar for å holde deg oppdatert om de lover og regler som angår din virksomhet.

Les mer om regnskapstjenestene vi tilbyr for nystartede firmaer

Valg av selskapsform

Hvordan velge selskapsform som passer til din nye bedrift?  Mulighetene er flere og det er mange vurderinger som må tas for å etablere den riktige selskapsformen for din virksomhet. 

Nyttige tips til valg av selskapsform

Skal du ha ansatte?

Det er mye å holde styr på i forhold til ansatte. Vi kan fungere som din lønnsavdeling, og har gode og effektive løsninger for håndtering av lønn. Faktorer som skatt, godtgjørelser, refusjoner, feriedager og alt annet som spiller inn på utbetaling av lønn blir ivaretatt.

Les mer om lønnstjenestene

Bruk oss som sparringspartner innen økonomi og HR

Vi lærer deg å bruke den informasjonen som regnskapet ditt gir deg og hvordan du får en effektiv økonomistyring. Vi har rådgivere med spesialkompetanse innen MVA, skatter og avgifter og lønn og HR.

Les mer om rådgivning

Rådgiving økonomi og HR

Kart Norge Grønn

Alle våre kontorer

Vi har regnskapsførere over hele landet. På våre mer enn 50 regnskapskontorer finner du autoriserte regnskapsførere, lønnskonsulenter og rådgivere innenfor økonomi, lønn og HR.

Kontorer i de største byene finner du her:

Kontakt våre eksperter

Vi tar gjerne en titt på hva vi kan gjøre for deg og bedriften din.

Du kan ringe 40 10 40 18 

eller send inn skjemaet, så tar vi kontakt  

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

På vei til å etablere selskap? Vi hjelper deg med økonomisk kontroll

Det er to grunnpilarer for å få god økonomisk kontroll, som også er faktorer som sørger for at selskapet lykkes på sikt.

1. Ha et godt regnskap

Regnskapet gir god oversikt over alle inntekter og utgifter, men husk at et regnskap er ferskvare – en regnskapsrapport gjelder fra du får den i hånda, og mye kan endre seg bare i løpet av en dag. Fra regnskapsføreren får du to rapporter: resultatrapporten sier noe om perioden som er passert og balansen noe om statusen til selskapet på rapporteringstidspunktet. Dersom regnskapet ikke er oppdatert løpende vil tallene gi feil indikasjoner og det er vanskelig å lage likviditetsbudsjetter/oversikter. Løpende føring av regnskapet er derfor veldig viktig.

2. Ha et godt avtaleverk

Gode avtaler sikrer at det ikke oppstår konflikter ved for eksempel fakturering, og dette sikrer igjen en god likviditet i selskapet. Dårlig avtaleverk kan i verste fall velte bedrifter.

Få en konsulent med økonomisk kompetanse med på laget både før og etter etablering av selskapet. Vi gir råd om hvordan det nye selskapet best kan etableres og setter opp rutiner slik at du får full kontroll på økonomien i det nye selskapet. 

Få kontakt med en rådgiver