Glade ansatte i møte
 
 
 

Er de ansatte positive til endring?

Hvordan få ansatte med på endring?

Gratis webinar | Se opptaket

Hva påvirker ansattes endringsvilje og hvordan bør ansatte involveres i en endringsprosess?

Å lede en endringsprosess er ikke nødvendigvis enkelt. Det å skape endringsvilje blant de ansatte er en kritisk faktor for at endringen skal bli vellykket. For å få en positiv holdning til planlagte endringer i organisasjonen er det viktig å identifisere og håndtere motstand mot endring.

I dette webinaret ser vi nærmere på:

  • Vanlige menneskelige reaksjoner på endring
  • Mulige konsekvenser ved at de ansatte er med på endringen eller ei

Webinaret passer for ledere med personalansvar og deg som er opptatt av endringer på arbeidsplassen.

Webinaret holdes av

Helene Kristin Larsen

Helene Kristin Larsen

HR-rådgiver
Helene har master i arbeids- og organisasjonspsykologi, og er særlig engasjert i utvikling og ivaretakelse av mennesker i arbeidslivet. Hun har erfaring med arbeidsmiljøarbeid, organisasjons-, team-, og lederutvikling, rekruttering og personaladministrasjon.

Julie Lehn Støkkan

HR-rådgiver
Julie har et brennende engasjement for utvikling og gode prosesser på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Hun har variert erfaring med god ivaretakelse av humankapital og har hjulpet virksomheter med blant annet opplæring, veiledning, og arbeidsmiljøarbeid gjennom kursing, undervisning, og HR for Hire.

Få tilgang til opptaket

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Hvordan Azets håndterer mine persondata er beskrevet her.

* Dette feltet er obligatorisk.