taksonomi eiendom
 
 
 

EiendomsForum

EiendomsForum med fokus på taksonomi - og dokumentering av bærekraftige aktiviteter. 

EiendomsForum | Se når du vil

Dette webinaret er allerede avholdt. Lær mer om EUs taksonomi: 

Velkommen til EiendomsForum

Dette vil berøre eiendomsbransjen i hele Norge fremover: EUs taksonomi.

Som følge av EUs klassifiseringssystem (taksonomi), vil norske og europeiske bedrifter oppleve økte krav om å dokumentere hvilke aktiviteter som kan defineres som bærekraftige. Bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen er en av de syv første bransjene som berøres av EUs nye klassifiseringssystem.

Agenda

Christine Bjerkedal og Kristian Sognnæs, Direktører i Loan Capital Markets, Danske Bank

EUs taksonomi for bærekraftig finans vil blant annet bidra til å skape tillit i markedet for grønn finans og hindre såkalt “grønnvasking”. Dette skal også gjelde EØS-landet Norge. Bankene sitter midt i dette ettersom de skal prioritere, prise og sette betingelser på lån nå og fremover, også basert på kriterier innen bærekraft.


Christian Fredrik Magnus, Terese Eriksen Eldholm og Henrik Moen, Advokatfirmaet Magnus Legal
Taksonomien inneholder en rekke tekniske kriterier som de ulike bransjene skal vurdere sin virksomhet opp mot. Taksonomien stiller også krav til bedrifter om rapportering på og dokumentering av relevante tekniske kriterier for sin bransje. Vi presenterer betydningen dette vil få for eiendomsbransjen, og hvilke tiltak vi anbefaler å iverksette allerede nå.

 

Last ned

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.