Innlogging for portalene i Azets

Logg inn Azets Cozone

Nettportalen Azets Cozone gir deg tilgang til dine nettjenester hos Azets, alt fra dokumentflyt, fakturering, rapporter, lønn & HR

For vikarvirksomhet

Logg inn for utleide medarbeidere

Her kan våre utleide medarbeidere levere sine timelister og oppdaterer sin CV.

Personalhåndbok for utleide 

Godkjenning av timelister utleide

Kunder som har vikarer fra vårt bemanningsbyrå, kan godkjenne timelistene her.

Digital møtebooking for kunder

Logg inn for møtebooking eAccounting

Her kan du som kunde på eAccounting, booke diigtialt møte med regnskapsfører.

 

Logg inn for møtebooking
DNB regnskap

Her kan du som kunde på DNB-regnksap, booke digtialt møte med regnskapsfører.