Innlogging for portalene i Azets

Logg inn Azets Cozone

Nettportalen Azets Cozone gir deg tilgang til dine nettjenester hos Azets, alt fra dokumentflyt, fakturering, rapporter, lønn & HR

For utleievirksomhet

Logg inn for utleide medarbeidere

Her kan våre utleide medarbeidere levere sine timelister og oppdaterer sin CV.

Personalhåndbok for utleide 

Godkjenning av timelister utleide

Kunder som har vikarer fra vårt bemanningsbyrå, kan godkjenne timelistene her.