Innlogging for portalene i Azets

Logg inn Azets Cozone


Nettportalen Azets Cozone gir deg tilgang til dine nettjenester hos Azets, alt fra dokumentflyt, fakturering, rapporter, lønn & HR

Logg inn for vikarer

Her kan våre vikarer levere sine timelister og oppdaterer sin CV.

Godkjenn timelister vikarer

Kunder som har vikarer fra vårt bemanningsbyrå, kan godkjenne timelistene her.