top banner image
 
 
 

Regnskap for eiendomsmeglere

Erfarne rådgivere og konsulenter med spisskompetanse på regnskap for eiendomsmeglere.

Få løst oppgavene dine 

 

Spisskompetanse på eiendomsbransjen

I Azets har vi over tid opparbeidet oss ekspertise på særegne problemstillinger eiendomsmeglerbransjen står overfor. Bransjen er i en enorm utvikling. Det stiller krav til effektive administrative løsninger, slik at mest mulig tid kan brukes på selve eiendomsmeglingen. Azets leverer systemer som gir bedre kontroll og full oversikt over økonomien. Rett og slett regnskap, lønn og rådgivning skreddersydd for eiendomsmeglere.

Vårt team med spesialister har i flere år samarbeidet med våre kunder i eiendomsmeglerbransjen. Typiske ting vi bistår med er likviditetsstyring, rapportering til finanstilsynet og spesialrapporter, hvordan inntekt genereres, klientkonto og lønn. Dette gjør vi innenfor følgende forretningskritiske områder: 

 

Hus

Dette kan vi hjelpe deg med: 

Drift

Rapporter

Likviditet

Lønn

Prosjekt

Juridiske tjenester

Drift

Eiendomsmegling driftes på ulike måter – alt fra enkeltmannsforetak til franchise. Azets kjenner godt til de ulike driftsformene og hvilke økonomiske og regnskapsmessige hensyn som må tas. Det som også kjennetegner bransjen er det utrettelige fokuset på produktiv tid (tid til megling og salg). Gjennom å sette bort regnskap og lønn til en spesialist, frigjøres nettopp verdifull tid som kan brukes på å øke salget og nå strategiske mål.

Offentlig rapportering og annen rapportering

Eiendomsmegling er underlagt Finanstilsynet som krever egen offentlig rapportering. Det stilles også krav til egne spesialrapporter for resultat og balanse hvor provisjonsinntekter og meglers vederlag er skilt ut. Din rådgiver i Azets vil sørger for at rapporteringen skjer på korrekt vis.

Prosjekt

Bransjen jobber hele tiden i prosjekt, hvor hvert oppdrag defineres som et prosjekt. Dette stiller krav til måling av lønnsomhet per prosjekt. Videre skal man ha stålkontroll på oppgjørs- og klientkonto knyttet til prosjektene. Azets har god kunnskap om ulik programvare som brukes av bransjen og hvordan eksisterende systemer kan knyttes opp mot en effektiv regnskapsproduksjon og -rapportering.

Lønn

Azets er størst på lønn i Norden og har solid kompetanse på hele lønns- og HR-området. Dette gjelder også kompetanse på bonuser, garantilønn og provisjon. Eiendomsmegling er også en bransje som genererer mange utlegg. Det er et betydelig antall lover og regler rundt provisjon, bonus og utlegg som det må tas hensyn til. Azets har derfor utviklet egne maler, slik at du kan ha full kontroll på alt dette.

Likviditet

I eiendomsmeglerbransjen finner vi helt konkrete kostnadsdrivere knyttet til personalkostnader og oppdragskostnader. Det er tiden mellom når arbeidsinnsatsen gjøres, oppdragskostnader legges ut og inntekt genereres som påvirker likviditeten til selskapet. Eiendomsmeglere genererer også ulike inntekter – ikke bare honorar for megling. Å kjenne til disse inntektsstrømmene er svært viktig for å genererer inntekter, som igjen styrker økonomien og likviditeten i selskapet. Azets har kjernekompetanse og lang erfaring med systematisk likviditetsstyring; i all hovedsak består dette av analyse og forslag tiltak for å styre likviditeten til eiendomsmeglere. Dette kommer i tillegg til den daglige regnskapsføringen som i seg selv bidrar til styrket likviditet.

Juridisk bistand og rådgivning

Som kunde hos oss har du også tilgang på solid juridisk kompetanse. Våre eksperter kjenner eiendomsbransjen godt og kan hjelpe deg med en rekke temaer innenfor fast eiendom, slik som eiendomstransaksjoner, due diligence ved kjøp og salg av eiendom, utbyggingsavtaler, utleie og eiendomsoppgjør. I tillegg har vi kompetanse på en rekke andre områder:

 • Eierforhold og selskapsstruktur
 • Skatte- og avgiftsrådgivning
 • Kontraktsrett (leiekontrakter, leverandøravtaler m.m.)
 • Personvern og kontrolltiltak
 • Styrearbeid og styreansvar
 • Pengekrav
 • Sivilprosess

Les mer om juridisk bistand hos vår partner Magnus Legal

    
    
    
    
Juridiske tjenester
    
    
    
Rådgivningstjenester

Rådgivning - daglig og langsiktig strategisk oppfølging

Verdiskaping. Involvering. Ekte engasjement. Azets Advisory utvikler og støtter virksomheter i deres vekst.

Se våre tjenester

Tre digitale enheter oversikt Azets CoZone

Alt tilgjengelig på nett - sikkert og effektivt

Ved å knytte deg til våre tjenester, får du tilgang til Azets Cozone. Gjennom denne nettportalen kan du administrere timer som er grunnlag for lønngrunnlag, laste opp bilag som ikke allerede er sendt inn elektronisk fra leverandører og godkjenne dokumenter for regnskap og lønn. En mengde rapporter på ulike nivåer er også tilgjengelig. Portalen er ditt samarbeidsområde mellom deg som kunde og dine kontakter på regnskap og lønn hos Azets.

 • Godkjenning av leverandørfakturaer
 • Fakturering av kunder
 • Rapportering av regnskapet på en mengde nivåer
 • Timelister - registrering og godkjenning
 • Reiseregninger og utlegg - ta bilde av kvitteringer underveis
 • Fildeling - sikkert og oversiktlig

Akkurat når og hvor du vil.

Møt våre eksperter

Anne Heldal Sandvika Bærum

Jeg har jobbet med denne bransjen i 5 år og erfart at kommunikasjon, åpenhet og gode rutiner er nøkkelen til suksess. For å drifte et eiendomsmeglerkontor er det helt spesifikke rapporter som etterspørres, med helt spesifikke rapporter bistår vi med innrapportering til Finanstilsynet to ganger i året samt utarbeider skatteskjemaer og årsoppgjør tilpasset meglervirksomhet. Vi har systemer som håndterer import av meglerinntekter og oppdragskostnader med oppdragsnummer. Vi er nøye med netting av klientmidler slik at de fremkommer samlet i balansen.


Anne Heldal, avdeling Asker & Bærum

Mona Laabak regnskap Eiendomsmegler

Jeg har jobbet med denne bransjen i over 15 år og erfart at eiendomsmeglere ønsker gode elektroniske løsninger som gjør at de kan jobbe så effektivt som mulig. Da er det hyggelig å kunne tilby tidsriktige løsninger som effektiviserer deres hverdag. I tillegg til ordinær regnskapsføring hjelper vi dem med budsjettering og likviditetsstyring. Gode regnskapsrapporter er alltid tilgjengelig for dem via web, og her får de til enhver tid oversikt over resultatutviklingen i selskapet og hvilke fakturaer som ligger til forfall. De setter stor pris på at  vi utarbeider lovpålagt rapportering til Finanstilsynet samt årsregnskap og skattemelding til offentlige myndigheter, og at vi passer på at  disse blir sendt inn til rett tid.


Mona Laabak, avdeling Fredrikstad

 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Kontakt oss gjerne

Ønsker du er prat om regnskap og lønn for eiendomsmeglere? Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid.

Du kan også ringe:

40 10 40 18