top banner image
 
 
 

Management for hire - økonomi og finans

I ressurs eller kapasitetsutfordringer? Bruk Azets sin kompetanse og erfaring på kort eller lang sikt. 

Ta kontakt for tilbud

 

Gode resultater med innleid ekspertkompetanse på økonomi

Suksesskriteriet til enhver virksomhet er å ha rett kompetanse til rett tid og sted. Om du ikke har nødvendig nøkkelkompetanse i bedriften, trenger noen flere hender til å utføre arbeidsoppgavene eller bare trenger et friskt pust med nye tanker og arbeidsmetoder kan en medarbeider til leie eller management for hire være noe for deg. Om selskapet på forhånd har definert sine utfordringer og trenger vår hjelp til å løse dem, eller trenger noen som kan bistå med å finne muligheter til forbedring, får du hjelp fra våre rådgivere.Få raskt på plass riktig kompetanse

Har en ansatt sagt opp eller blitt sykemeldt på et ugunstig tidspunkt? Vurderer du å ansette men vet ikke om du skal ta kostnaden? Eller om du har nok oppgaver til å fylle et nytt årsverk? Azets bistår selskaper med medarbeidere og ledelse som en generell rådgiver eller med operativ bistand. Vi har bred erfaring fra mange bransjer, virksomheter fra liten til stor og har en etablert kultur og kompetanse som gjør at vi raskt kan tre inn i ønskede roller og være operative i våre kunders virksomheter innen kort tid. Ved å leie inn en kollega fra Azets er du garantert kompetanse og kvalitet i perioden du har behov. Og, vi kommer ikke alene. Uansett om du leier inn en eller flere ressurser stiller vi alltid med backup samt at du har hele kompetansehuset Azets i ryggen ved spesielle fagutfordringer.

Roller vi kan fylle innen økonomi og finans:

 • CFO
 • Økonomi eller regnskapssjef
 • Controller
 • Forretningsutvikler
 • Prosjektledelse
 • CFO

En CFO er ofte høyrehånden til daglig leder eller CEO og sitter strategisk plassert i organisasjonskartet. CFO'ens rolle i et foretak er å ha stålkontroll og oversikt over alt vedrørende økonomi og finans i foretaket, men er også i stadig økende grad strategisk, markeds og teknologisk rettet.

Kravene til en CFO er høye og hvem som helst kan ikke fylle rollen. Om der snakk om et kortvarig eller lengre innleie er kravene til prestasjon og tilpasningsdyktighet de samme. Flere i Azets er godt egnet til akkurat dette. De har en unik evne til tilpasning, bred erfaring og inngående kunnskap om arbeidsoppgavene til en CFO.

 • Økonomi-/regnskapssjef

Om ikke alle bedrifter har en CFO har de fleste en økonomi og/eller en regnskapssjef. Rollen er svært viktig i foretaket og krever bred erfaring og inngående kompetanse i økonomi og regnskaps prosessene. Flere i Azets har jobbet i tilsvarende roller tidligere, bred erfaring fra flere bransjer og markeder, og har en sterk faglig bakgrunn. Om en bedrift har behov for assistanse i en periode mellom ansettelser eller trenger bistand for å strukturere og effektivisere, har vi i Azets ressursene klare.

 • Controller

En controller jobber ofte ute i produksjonen, har ikke personalansvar og sjelden fagansvar. En controller har bred innsikt i virksomheten og inngående kunnskap om regnskap og økonomiprosesser. En controller har som jobb å ikke bare føre og akseptere, men stille spørsmål ved tallene, hva som utføres og hvordan det gjøres. Våre ressurser i Azets har bred erfaring fra ulike selskap, ulike økonomipraksiser og dyp faglig kompetanse. Dette passer utmerket til utleieoppdrag som controller da våre rådgivere vil tilpasse seg virksomheten og arbeidsprosessene raskt, bistå aktivt fra dag en og tilføre raskere merverdi til selskapet.

 • Forretningsutvikler

Er det vanskelig å fristille ressurser til forretningsutvikling? Negativ, svak eller ingen vekst i bedriften din? Eller føler du en presset konkurransesituasjon? Å jobbe mot et mål er inspirerende og gøy, men om du ikke vet hvordan du skal komme deg til målet, eller hvor du skal starte, vil du ende opp med å kaste bort unødvendig mye tid og mest sannsynlig bomme på målet. Med bred erfaring, kvalifisert rådgivning, etablert metodikk og engasjement for din virksomhet hjelper vi deg å utvikle virksomheten slik at den kan nå sine mål.

Fra oss kan du forvente solid kompetanse, verdiskapende innsikt og sterk gjennomføringsevne. Lei en forretningsutvikler fra oss i dag!

 • Prosjektledelse

Evnen til å gjennomføre vellykkede endrings- og innovasjonsprosjekter står sentralt for fremtidig konkurranseevne og effektivitet. Vår påstand er at vellykkede prosjekter fordrer kompetanse, kapasitet, metodikk og evne til å skape samhandling mellom prosjektdeltakerne. Imidlertid har ikke alle virksomheter egne ressurser til å drive komplekse prosjekter. Azets tilbyr prosjektledere som kan planlegge, organisere, styre og følge opp prosjekter på vegne av din virksomhet. Du får levert hjelp til akkurat det du ønsker å utvikle innenfor en tydelig definert ramme.

 Ved god prosjektledelse oppnår du:

 • En godt styrt prosess fra ide til sluttføring
 • Kvalitet i prosessen
 • Leveranse til avtalt tid og kostnad
 • Forankring og engasjement
 • Kompetansebygging
 • Realisering av gevinst

Vi bemanner prosjekter innenfor flere bransjer og bidrar med kompetanseoverføring for alle prosjektutfordringer - fra krevende enkeltprosjekter til komplekse prosjektporteføljer.

Se denne 60 sekunders videoen om bruk av innleid kompetanse ved fravær

Få kontakt med en rådgiver

Finn ut hva vi kan gjøre for deg og din bedrift. Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Du kan også ringe oss på telefon  40 10 40 18

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.