top banner image
 
 
 

Smartere sykefraværs- oppfølging

Gratis webinar | Se når du vil

Hva gjør bedriftene som lykkes med sykefraværsoppfølgingen? Hvordan håndtere krevende sykefraværssaker og hvordan kan du som leder/HR stille best mulig forberedt?

I løpet av 45 minutter vil vi komme innom tema som ofte oppleves som vanskelig i sykefraværsoppfølging, gi konkrete tips du kan ta med deg videre og dele erfaringer gjennom kundehistorier.

Dette lærer du: 

  • Hjelp til sykefraværsoppfølging - jeg har prøvd alt, hva nå?
  • Hvordan tilrettelegge og følge opp når fraværsårsak ikke er klar for arbeidsgiver - hva kan arbeidsgiver spørre om?
  • Kjennetegn på virksomheter som lykkes
  • Hva koster et sykefravær

Oris Dental vil dele sine tips til effektiv og god sykefraværsoppfølging. Hvordan har Oris lyktes med opplæring av leder, bevistgjøring av ansatt og oppfølging fra HR. 

4human HRM vil basert på kundehistorier si noe om hva et sykefravær koster og hvordan jobbe effektivt for å redusere fraværet.

 

Tilbakemeldinger fra tidligere deltagere:

  • Det beste webinaret jeg har vært på siden pandemi start, likte veldig godt oppsettet og alle foredragsholdre var ekstremt gode. VELDIG BRA
  • Lettfattelig og informativt. Veldig bra med ekstern foredragsholder som kom med praktiske eksempler
  • Veldig fint med innslag fra et annet firma som viser helt konkret hva de gjør i HR-arbeidet og i sykefraværsoppfølgingen
  • Kompetente foredragsholdere. God kombinasjon av teori, praktiske eksempler og systeminfo.

Foredragsholdere

Ingrid Strand Petterson

Senior HR Rådgiver, Azets
Ingrid har bakgrunn fra psykologi og helsevitenskap, med spesialisering innen helsepsykologi. Med 9 års fartstid fra bedriftshelsetjeneste har hun lang erfaring med å rådgi både private og offentlige kunder i smart sykefraværsoppfølging. Hun har jobbet med sykefravær både på operativt og strategisk nivå, og vet hva som kjennetegner bedrifter som lykkes med å forebygge sykefravær, samt å følge opp sykefravær på en god måte.

Kirsti Hagen Berg

HR-rådgiver, Oris Dental AS
Kirsti er rådgiver, sparringspartner og støttespiller for regionledere og avdelingsledere i kjeden når det gjelder personalrelaterte spørsmål og gjeldende lovverk. Hun er en pådriver for å utvikle, implementere og sikre gode HR-prosesser, samt lederutvikling og bruk av digitale HRM-verktøy. Kirsti har sin utdannelse innen organisasjon og ledelse fra NTNU og Høgskolen i Innlandet. Hun har lang erfaring fra offentlig sektor og privat næringsliv. Oris Dental er Norges sterkeste fagmiljø innen tannhelse og en av landets ledende tannlegekjeder. Kjeden har stort fokus på kontinuerlig kompetanseheving i form av kurs og mentorprogram i alle ledd. Målet er å skape en god arbeidsplass som tilbyr trygg og profesjonell tannbehandling til pasientene. Det er menneskene som er Oris Dentals suksessfaktor.

Pål Kristian Eggen

Strategic Business Manager and CO-Founder, 4human HRM
Pål Kristian er en av gründerne av 4human HRM, og har over 20 års erfaringen innenfor IT og HRM bransjene i Norge. Pål Kristian har lang erfaring på hvordan ett HRM verktøy kan være en medvirkende årsak, til både effektivisering av arbeidsprosesser, og økonomiske gevinster fra små til store bedrifter i Norge.

Last ned

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.