top banner image
 
 
 

Regnskapsbyrå som er landsdekkende

Få hjelp til lønnsom drift gjennom bruk av et solid regnskapsbyrå. Våre regnskapskontor er plassert over hele landet på flere enn 50 steder. 

Få kontakt med et  regnskapskontor

Oppdatert regnskap fra Azets regnskapskontor

Våre regnskapsbyråer hjelper med alt fra bilagsføring til oversiktlige rapporter som viser den økonomiske situasjonen i bedriften din. Vi sørger for at lønnsutbetalinger og innrapporteringer til myndighetene blir gjort til riktig tid og etter gjeldene regler. På våre regnskapskontorer sitter autoriserte regnskapsførere, lønnskonsulenter og rådgivere som bistår virksomheten din med å få oversikt over tallene.

Hvert regnskapskontor har systemene og ansatte med korrekt kompetanse som effektiviserer bedriftens administrative oppgaver.

 

 • Fra bilagføring til oversiktlige rapporter
 • Tydelig oversikt over økonomien
 • Forenkling av administrative oppgaver
 • Riktige systemer for din virksomhet
 • Økonomiske rådene når du trenger det
 • Grunnlag for bedre beslutninger

Bruk Azets regnskapsbyrå til: 

abacus.svg Regnskap
Få en god økonomisk oversikt. Fra regnskapsbyrået får du alt fra bilagsføring til oversiktlige rapporter som viser den økonomiske situasjonen i bedriften.


coin-receive.svg Lønn
Vær trygg på at lønn blir gjort riktig. Velg mellom å la Azets utføre det mest nødvendige innen lønn eller få bistand også til andre HR-oppgaver. 


files-1.svg Årsregnskap

La et regnskapsbyrå ta seg av det viktige årsoppgjøret. Vi utarbeider alle nødvendige dokumenter for deg og leverer et komplett årsregnskap for ditt selskap. 

 


group-check.svg Bedriftsøkonomisk rådgivning

Få råd om hvordan du best kan styre bedriften. Våre rådgivere ser på økonomien og den finansielle strukturen og du får konkrete råd til forbedringer. 

Eksperthjelp når du trenger det

Rådgivning skatt

Skatt er et område med hyppige lovendringer og omfattende praksis fra ligningsmyndighetene. Våre rådgivere har den nødvendige kunnskapen for å sikre at råd og anbefalinger er praktiske og gjennomførbare. 

Etablere bedrift?

Vi kan hjelpe deg som skal starte bedrift med både riktig etablering og hvordan du skal forholde deg i en oppstartsfase. Som nyetablert bedrift er man i en krevende fase hvor mye av grunnlaget for videre vekst og suksess legges. Se bedriftsetablering her.

Lønn og HR

La våre eksperter ta hånd om lønn og HR og vær trygg på at korrekt lønn betales til tiden hver gang. Våre lønnskonsulenter er oppdatert på alle lover og forskrifter og tilbyr lønnslipper på nett og mobil. Se lønn og HR her.

Eksempler på oppgaver du får gjennomført på et regnskapskontor hos Azets

Regnskapstjenester

 • Elektronisk dokumentflyt
 • Bokføring
 • Fakturering
 • Rapportering
 • Årsoppgjør

Les mer om regnskapstjenester

Lønnstjenester

 • Lønnsberegning timer og fast
 • Lovpålagte rapporter og statistikker
 • Refusjoner fra NAV
 • Feriepenger
 • Reiseregninger og utlegg
 • Pensjonsoppfølging
 • Årsavslutninger med lønns- og trekkoppgaver

Les mer om lønnstjenester

Økonomistyring

 • Skatteplanlegging
 • Bedriftsøkonomisk rådgivning
 • Valg av selskapsform
 • Regnskapsanalyse
 • Likviditetsstyring
 • Budsjettering
 • Lei-kode

Les mer om økonomistyring

Rapportering

 • Løpende standard rapporter
 • Tilpassede rapporter
 • Konsernrapportering
 • Ledelsesrapportering
 • Styrerapportering
 • Myndighetsrapportering

Les mer om rapportering av regnskap

IT-løsninger

 • IT-rådgivning
 • ERP-systemer
 • Integrasjoner
 • Dokumentbehandling

Les mer om konsulenttjenester

Consulting

 • Mennesker og organisasjon
 • Forretningsutvikling
 • Digitalisering
 • M&A
 • Design

Les mer om konsulenttjenester

Rekruttering og utleie -  ledere og fagspesialister 

 • Vikarer
 • Rekruttering

Les mer om vikarer eller rekruttering

Kontakt våre eksperter

Vi tar gjerne en titt på hva vi kan gjøre for deg og bedriften din.

Du kan ringe 40 10 40 18 

eller send inn skjemaet, så tar vi kontakt  

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Våre regnskapskontor er spesialister på ulike bransjer

Våre regnskapskontor har erfaring fra mange ulike bransjer. Vi har bygget sterke fagmiljøer rundt ulike bransjer som regnskap for borettslag og eiendom, butikkregnskap, og restauranter. Vi kan håndtere både enkeltstående og bransjesteder som er organisert i kjeder.  

Eiendom

Retail

Restaurant

Leger

Tannleger

Se bransjeoversikt

Hvorfor bruke et regnskapsbyrå?

Det er mange grunner til hvorfor det lønner seg å bruke et regnskapsbyrå som Azets. Sikkerhet for at oppgavene blir gjort på en riktig måte og at en får forutsigbare kostnader som følger volumene gjennom året er gode grunner. Ved å ha med et kompetent stort byrå på laget som kan bidra i ulike sammenheng i utviklingen av bedriften, er en verdi som må vurderes høyt. 

calendar-information.svg

Større fleksibilitet

Regnskapskontoret tilpasser leveransen i forhold til mengde av oppgaver gjennom året. Systemer gir en fleksibel hverdag.

file-checklist.svg

Fagfolk og kvalitet

Vi er et Regnskapsselskap med Statsautoriserte Regnskapsførere. Regnskap har vært vår kjernekompetanse gjennom mange år. Vi har kvalitetssystemer som sikrer best håndtering av våre kunder. 

money_up.svg

Kostnadskontroll

De direkte besparelsene ved ikke å ansette regnskapskompetansen eller investere i egne regnskapssystemer er tydelige. Ved hjelp av god input fra regnskapsbyrået, kan bedriften fokusere på sin kjernekompetanse og øke inntjeningen.