Kunder om Azets

Azets har mer enn  20.000 kunder spredt over hele Norden. Våre kunder er i alle kategorier, fra små nyetablerte selskaper til større konsern. 

Kundene har overlatt økonomiske og HR-relaterte administrative oppgaver til oss. De bruker oss også på rådgiving, både på administrativt og strategisk nivå.

I Azets bruker vi kompetanse, innsikt og teknologi slik at våre kunder kan jobbe smartere og ta bedre beslutninger.

 
 
 

"Tidligere tok det gjerne ti dager før de etterspurte rapportene fra regnskapsbyrået var på plass. Nå har vi rapporter og tall tilgjengelige i systemene våre, til enhver tid.”

Harald Berger, administrerende direktør i Bølgen & Moi

Les hele historien hermesta logo

"Det er utfordrende å følge med på alt av regelverk, rapporteringskrav o.l. i forbindelse med regnskap og lønn. Det er derfor til veldig stor hjelp å ha Azets å lene seg på. Vi er veldig godt fornøyd. Toppscore fra oss!"

Lars Erik Istad, konsernregnskapssjef i Mesta AS"God dialog mellom revisor og regnskapsfører er viktig. Den er etablert, og sett fruktene av. Ingen anmerkning etter to bokettersyn."

Frode Karlsen, Vika Eiendomsforvaltning AS

"Rapportene jeg får gir akkurat den informasjonen jeg har bruk for, både til styring av driften og som presentasjoner for andre."

Anne Berit Bratsberg, Shell Myrlandsvingen AS


Logo EC Dahls

"Azets gir oss fagkompetanse og eksperthjelp. I tillegg får vi tilgang til gode tekniske løsninger. Som gode støttespillere bidrar de også med god oppfølging, hjelp til å standardisere rutiner og gir oss god dokumentasjon. Azets er også controllerfunksjonen for vårt selskap."

Erik Norgård, Daglig leder i E.C. Dahls Bryggeri AS


"For meg er det viktig at de som jobber med eiendommene, forstår helheten av virksomheten. "

Espen Norman Hoel, Eiendomsinvestor AS

Ja, jeg aksepterer at Azets behandler mine opplysninger som beskrevet her og at Azets sender relevant informasjon basert på mine interesser.

Kontakt oss

Ring 40 10 40 18

Åpningstider hverdager:
kl 8.00 - 19.00 mandag-torsdag
kl 8.00 - 16.00 fredag 

eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Send kontaktskjema