Likvidtetsstyring
 
 
 

God likviditetsstyring

God likviditet styrker virksomheten. Unngå betalingsproblemer med rådgivning som styrker din betalingsevne.

Få hjelp til økt betalingsevne

Likviditetsstyring - like viktig som de økonomiske resultatene

Likviditetsstyring dukker gjerne opp i tøffe tider, men glemmes når ting går som normalt. Den løpende betalingsevnen og kjøpekraften er imidlertid avgjørende for enhver bedrift. Likviditeten er like viktig som de økonomiske resultatene. Selv om virksomheten går bra, vil mange oppleve å ikke ha penger til å betale regninger og håndtere gjeld. Det kan gå på tilliten løs hos leverandører og banker. Likviditetsstyring handler om å sette inn tiltak og få på plass rutiner som gjør at du har kontroll på betalingsevnen og kjøpekraften – til enhver tid. 

  • Likviditetsbudsjettet gir deg oversikt

    Få hjelp til å sette opp et budsjett som viser planlagte inn- og utbetalinger. Slik vil du være i stand til å dekke løpende utgifter og investeringer fremtiden.
  • Mindre kredittid gir mer penger

    En reduksjon i kredittid vil gi en rask og positiv effekt på likviditeten. Vi går gjerne igjennom dine rutiner ved ordre, fakturering, betaling og registrering i regnskapet. På den måten kan vi gi deg konkrete innspill til tiltak.  
  • Ta kontroll på varelageret

    Dårlig lagerstyring og for høye varelager gir unødvendig kapitalbinding og økte kostnader. Gjennom å analysere omløpshastigheten og gjennomsnittlig lagertid, kan vi hjelpe deg med å finne et optimalt lagernivå. 

Fylle ut skjema

Manglende likviditetsstyring slår uheldig ut

Liten innsikt i egen likviditetssituasjon kan gi flere negative konsekvenser. Nye regninger tikker stadig inn. Gjelden som forfaller til betaling hoper seg opp. Samtidig har du dårlig oversikt over kontantbeholdningen. Har du ikke penger til å gjøre opp for deg, er veien kort til betalingsproblemer og i verste fall konkurs. Våre eksperter kan levere tjenestene og gi rådene som styrker din betalingsevne. 

Kontakt våre eksperter

Vi tar gjerne en titt på hva vi kan gjøre for deg og bedriften din.

Du kan ringe 40 10 40 18 

eller send inn skjemaet, så tar vi kontakt  

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Se flere muligheter med økonomisk rådgivning

Vi er eksperter på tall og forretningsdrift. Et strategisk blikk utenfra kan hjelpe deg til å se nye muligheter med virksomheten din.

Se hva vi kan hjelpe deg innen økonomisk rådgivning