Lønnstjenester

Få tilgang til et stort fagmiljø og vær trygg på at riktig lønn blir levert til rett tid med lønnstjenester fra Azets.

Kontakt oss 

 
Forutsigbart

Forutsigbart

Nettbasert

Nettbasert

Tilgjengelig regnskapsfører

Tilgjengelig

Kompetanse

Kompetanse

Som vår lønnskunde kan du selvsagt være trygg på at lønnen er riktig og blir utbetalt til rett tid. Opplev tryggheten fra et stort fagmiljø og få tilgang til alle tjenestene dine på nett.

Lønn er også et fagfelt som gjør det nødvendig å løse andre og mer komplekse oppgaver - det kan vi hjelpe deg med. Som din lønnsavdeling er vi også din gode rådgiver og sparringspartner.

Helhetlige tjenester for lønnsutbetalinger

Hver eneste måned håndterer vi mer enn 200.000 lønnsslipper i Norden. Lønnstjenestene våre leveres til de fleste typer virksomheter og bransjer. Gjennom god dialog og grundig kartlegging før oppstart, kan vi tilpasse lønnstjenestene etter dine behov.

Vi bygger lønnsarbeidet vårt på prosesser og rutiner utviklet over tid. Smarte, nettbaserte løsninger gjør at du alltid har tilgang til den informasjonen du trenger. 

Alt på ett brett med nettbaserte tjenester

Vi samler alle dine lønns- og HR-tjenester i nettportalen CoZone. Her utveksles data og dokumenter på en sikker og effektiv måte. Organiser og godkjenn ferie og fravær, rapporter lønnsvariabler og håndter reiseregninger og utleggsrefusjoner. CoZone er enkelt å bruke og gir deg oversikten du trenger.

Avskaffelsen av papirkvitteringer har gjort behandlingen av reiseregninger mye enklere. Reiseregninger blir nå håndtert i vår nettløsning for elektronisk håndtering av reiseregninger. Her kan du sende inn grunnlag for reiseregninger og utlegg på en smart og effektiv måte. Ta mobilbilder av kvitteringene dine og last dem opp i løsningen via applikasjonen Visma Attach.

CoZone app bilde

Lønn & HR i CoZone
- enkelt og oversiktlig

I vår kundeportal får du enkelt tilgang til lønns- og HR oppgaver i bedriften. 

  • Organisering og godkjenning av ferie og fravær
  • Rapportering av lønnsvariabler
  • Sikker fildeling

Reiser og utlegg på nett og mobil

Som lønnskunde får du tilgang til vår nettbaserte løsning for reiser og utlegg. Løsningen håndterer reiseoppgjør, kjøregodtgjørelse, dagdietter og utleggrefusjoner. Det er enkelt for ansatte å registrere reiseregninger og utleggsrefusjoner. Etter at reisen eller utlegget er godkjent skjer overføringen av dataene automatisk - slik unngår du dobbeltregistrering. Bilagene oppbevares elektronisk og dermed kan man kaste småkvitteringene som blir gjort tilgjengelig i systemet ved å legge til bildet. Alt lett tilgjengelig via app og integrert kredittkort.

Her kan du lese mer om løsningen for reiser og utlegg.

    
    
    
    
Samarbeid

Slik fungerer samarbeidet

Vi vil alltid ha tilgjengelige ressurser som kan utføre lønnsoppgavene for deg. Våre lønnskonsulenter holder seg kontinuerlig oppdatert på lover og regler. Du får en dedikert lønnskonsulent som tilhører et team med kloke lønnshoder. Teamet kan når som helst gå inn og bistå med flere personer ved plutselige endringer i arbeidsmengde og fravær.

Din støttespiller på HR-administrasjon

Lønn og HR handler om mye mer enn løpende oppgaver. Din virksomhets suksess avhenger i stor grad av dine ansatte - derfor er det svært viktig å ha på plass gode rutiner for ansettelsesforholdet. Sørg for at dine ansatte får den nødvendige oppfølgingen for å trives, utvikles og bli værende i virksomheten. Det handler om å ta godt vare på dine nyansatte og sørge for tilstrekkelig opplæring, strukturere medarbeidersamtalene enda bedre og følge opp og legge best mulig til rette for langtidssykemeldte.

Det lønner seg å ha gode rutiner ved større og tyngre prosesser som utforming av ansettelseskontrakter og gjennomføring av oppsigelser. Å gjøre feil kan få store og kostbare konsekvenser - vi vet hvilke rutiner og prosesser som fungerer. Få hjelp til alt fra daglige administrative oppgaver og lønnsrelaterte problemstillinger, til større endringsprosesser og andre HR-relaterte utfordringer. Bruk våre rådgivere og konsulenter som sparringspartnere.

  • Rutiner for rekruttering
  • Onboarding av nyansatte
  • Personaloppfølging
  • Avslutning av arbeidsforhold

 

Her kan du lese mer om våre tjenester innen HR-administrasjon

I gang på 1-2-3

Enten selskapet kommer fra en annen tjenesteleverandør eller lønn har blitt tatt hånd om internt, har vi gode ruiner for å komme i gang med nye kunder.

Enkle steg, gjennomarbeidede rutiner og egne oppstartsteam sikrer en effektiv oppstart. 

Kontakt våre eksperter

- for tilbud og mer informasjon innen lønn og HR kan du ringe 40 10 40 18 eller sende inn skjema under.

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag