top banner image
 
 
 

Personaladministrasjon

Operativt HR eller Personaladministrasjon er alle oppgavene som må gjøres og løses korrekt i tråd med regelverk rundt håndtering av ansatte. Gode rutiner og automatiserte prosesser vil redusere tidsbruk og personalkostnadene.

Få effektiv personaladministrasjon

Få fart på personaloppgavene med effektiv personaladministrasjon

Alle virksomheter med ansatte har en rekke personaloppgaver som skal løses. Sykmeldte ansatte skal følges opp, pensjonsportal skal ajourholdes og nyansatte skal ha korrekte ansettelsesavtaler. En rekke av disse oppgavene kan effektiviseres og automatiseres, andre krever god opplæring i rutiner og regelverk. Azets sørger for at du gjennomfører alle oppgavene på en god måte og sikrer at dere har en lønnsom struktur på personaladministrasjonen.

De fleste små og mellomstore virksomheter har ingen egen personalavdeling. I Azets har vi erfarne rådgivere som kan avlaste deg fra de løpende lønnsoppgavene og de operative personaloppgavene, slik at du kan fokusere på verdiskapende arbeidet for din virksomhet. 

For tilbud og mer informasjon innen lønn og HR

Ring 40 10 40 18 

eller send inn skjema.

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

ForedragsholderWebinar

Seminarer innen regnskap, lønn og HR

Innen vårt fagfelt regnskap, lønn og HR har vi mange kurs og seminarer. Følg med og se om det er noe som passer for deg.

Få oversikt over kommende seminarer og webinarer

Finn og se webinarer "On demand"