top banner image
 
 
 

Din HMS-rådgiver

Helse, miljø og sikkerhet. Et omfattende område som gjelder alle bedrifter. Azets hjelper til med å få god internkontoll og HMS-rutiner på plass.

Kontakt oss for et HMS-tilbud

 

HMS - mer enn et lovpålagt pliktløp

Alle ønsker seg et godt arbeidsmiljø, som er trygt, forsvarlig og positivt. Dette berører virksomheten i alle ledd. Studier viser at et godt arbeidsmiljø hever motivasjon og produktivitet og reduserer sykefravær. Slik reduserer et godt arbeidsmiljø kostnader og øker lønnsomheten.

Organisering av arbeidet på en mest mulig hensiktsmessig måte, tydelige ansvarsforhold, et godt samarbeid, optimale lokaler, trygge produkter og tjenester skaper bedre resultater og kvalitet i arbeidet. Det er dette internkontroll, eller systematisk helse, miljø og sikkerhet (HMS), handler om. Kort sagt er forskriften til for å stille krav til forebygging gjennom forbedring.

Våre rådgivere kan bistå med:

  • kvalitetssikring
  • sparring ift HMS-mål, HMS-strategi
  • struktur av malverk og prosesser
  • opplæring
  • rolleavklaring
  • kurs
  • kartlegginger
  • risikovurderinger
  • rådgivning
  • bistand i forbindelse med tilsyn

HMS-bistand til ledere

Som arbeidsgiver har du plikt til å sørge for at kravene i Arbeidsmiljøloven overholdes. Hensikten med internkontroll er å sikre at at problemer fanges opp, og tas hånd om i tide. 

Internkontroll er kvalitetssikring. Oppfølgingen gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. 

Blant kravene Internkontrollforskriften stiller er hvordan virksomhetens HMS-arbeid er organisert, fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS, når det skal gjøres og av hvem, hvilke mål bedriften har, hvordan kartlegging og risikovurdering gjennomføres, samt hvilke interne rutiner dere har.

Azets er behjelpelig med å veilede og rådgi leder i HMS-spørsmål, samt gi nødvendig opplæring og være en sparringspartner ift HMS-strategi. Vi kan også veilede i forhold til bransjekrav og lovkrav.

HMS lederopplæring

Rutiner og verktøy

En HMS-rådgiver kan bidra med å få på plass verktøy som kan forenkle HMS-arbeidet ved din bedrift. Med oppgaver som kartlegging, risikovurdering, tiltak og evaluering av tiltak kan gode verktøy bidra med nødvendig systematikk og kvalitetssikring av prosessene.

Minst en gang i året, må man evaluere det systematiske HMS-arbeidet og vurdere om det fungerer i praksis eller bør endres. En håndbok er med på å sette dette i system for dere.

Azets er behjelpelig med å lage rutinebeskrivelser og har håndbøker som er med på å gjøre HMS arbeidet lettere å følge opp. På denne måten får dere beskjed når det er på tide å følge opp etter Internkontrollforskriften. 

En HMS-håndbok hjelper dere med å imøtegå kravene om skriftlig dokumentasjon.

Hvordan vil du jobbe med internkontroll? Vi kan bidra til å gi HMS-arbeidet et løft og en retning, og sammen kan vi gjøre internkontroll meningsfull, skape merverdi og kutte kostnader i din bedrift.

HandbokHR Mobil

Truls Roll

Head of Advisory - Human Resource
 

Få kontakt med en rådgiver

Finn ut hva vi kan gjøre for deg og din bedrift. Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Du kan også ringe oss på telefon  40 10 40 18

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Se gode halvtimes webinarer

Trenger du råd og veiledning om likviditet, permittering eller statens tiltakspakker? Vi har flere webinarer som gir deg godt innhold og tips til det å drive selskap og ta vare på ansatte.

Se våre webinarer

ForedragsholderWebinar