top banner image
 
 
 

Din HMS-rådgiver

Helse, miljø og sikkerhet. Et omfattende område som gjelder alle bedrifter. Azets hjelper til med å få god internkontoll og HMS-rutiner på plass.

Kontakt oss for et HMS-tilbud

HMS - mer enn et lovpålagt pliktløp

Alle ønsker seg et godt arbeidsmiljø, som er trygt, forsvarlig og positivt. Dette berører virksomheten i alle ledd. Studier viser at et godt arbeidsmiljø hever motivasjon og produktivitet og reduserer sykefravær. Slik reduserer et godt arbeidsmiljø kostnader og øker lønnsomheten.

Organisering av arbeidet på en mest mulig hensiktsmessig måte, tydelige ansvarsforhold, et godt samarbeid, optimale lokaler, trygge produkter og tjenester skaper bedre resultater og kvalitet i arbeidet. Det er dette internkontroll, eller systematisk helse, miljø og sikkerhet (HMS), handler om. Kort sagt er forskriften til for å stille krav til forebygging gjennom forbedring.

Våre rådgivere kan bistå med:

  • kvalitetssikring
  • sparring ift HMS-mål, HMS-strategi
  • struktur av malverk og prosesser
  • opplæring
  • rolleavklaring
  • kurs
  • kartlegginger
  • risikovurderinger
  • rådgivning
  • bistand i forbindelse med tilsyn

HMS-bistand til ledere

Som arbeidsgiver har du plikt til å sørge for at kravene i Arbeidsmiljøloven overholdes. Hensikten med internkontroll er å sikre at at problemer fanges opp, og tas hånd om i tide. 

Internkontroll er kvalitetssikring. Oppfølgingen gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. 

Blant kravene Internkontrollforskriften stiller er hvordan virksomhetens HMS-arbeid er organisert, fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS, når det skal gjøres og av hvem, hvilke mål bedriften har, hvordan kartlegging og risikovurdering gjennomføres, samt hvilke interne rutiner dere har.

Azets er behjelpelig med å veilede og rådgi leder i HMS-spørsmål, samt gi nødvendig opplæring og være en sparringspartner ift HMS-strategi. Vi kan også veilede i forhold til bransjekrav og lovkrav.

HMS lederopplæring

Rutiner og verktøy

En HMS-rådgiver kan bidra med å få på plass verktøy som kan forenkle HMS-arbeidet ved din bedrift. Med oppgaver som kartlegging, risikovurdering, tiltak og evaluering av tiltak kan gode verktøy bidra med nødvendig systematikk og kvalitetssikring av prosessene.

Minst en gang i året, må man evaluere det systematiske HMS-arbeidet og vurdere om det fungerer i praksis eller bør endres. En håndbok er med på å sette dette i system for dere.

Azets er behjelpelig med å lage rutinebeskrivelser og har håndbøker som er med på å gjøre HMS arbeidet lettere å følge opp. På denne måten får dere beskjed når det er på tide å følge opp etter Internkontrollforskriften. 

En HMS-håndbok hjelper dere med å imøtegå kravene om skriftlig dokumentasjon.

Hvordan vil du jobbe med internkontroll? Vi kan bidra til å gi HMS-arbeidet et løft og en retning, og sammen kan vi gjøre internkontroll meningsfull, skape merverdi og kutte kostnader i din bedrift.

HandbokHR Mobil

Alle bedrifter har en kultur, spørsmålet er om den er bevisst og ønsket. Å skape en verdiskapende kultur handler blant annet om å sette seg felles mål og verdier, og klare å forankre disse gjennom hele organisasjonen.

Truls Roll
Head of People, Organisation & Culture

Kontakt våre eksperter

Vi tar gjerne en titt på hva vi kan gjøre for deg og bedriften din.

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Seminarer innen regnskap, lønn og HR

Innen vårt fagfelt regnskap, lønn og HR har vi mange kurs og seminarer. Følg med og se om det er noe som passer for deg.

Få oversikt over kommende seminarer og webinarer

Finn og se webinarer "On demand"

Foredragsholder Webinar