top banner image
 
 
 

Interim lønn og HR

Lei inn en ekspert på lønn og HR

Bruk Azets kompetanse ved å leie inn en ressurs på lønn eller HR som bistår deg i å komme ajour - eller vikariere for en av dine ansatte. 

Kontakt oss for tilbud

 

Innleid lønn- og HR-kompetanse fra Azets

Innimellom, på både kortere og lengre sikt, kan virksomheter ha utfordringer med manglende ressurser eller kompetanse. Kanskje dere trenger en vikar ved permisjon og sykdom, en ekstra ressurs i en hektisk periode eller en rådgiver med spesialkompetanse på et aktuelt prosjekt. Uansett har Azets en rekke dyktige medarbeidere som har lang erfaring med å bistå virksomheter som en innleid lønns- eller HR-ressurs. 

 

Azets konsulenter innen lønn og HR bidrar med:

  • Avlaste ved fravær eller intensive perioder
  • Innføring av nye rutiner og prosesser
  • Månedlig lønnskjøring 
  • Management for hire HR
  • Bistand ved out- eller insourcing

Kontakt oss for innleie

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Lei inn en god konsulent for å få løst oppgavene.

 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.