Restaurant glass
 
 
 

Regnskap for restauranter

Bedre kontroll og full oversikt over økonomien. Regnskap, lønn og rådgivning skreddersydd for restauranter.

Få løst oppgavene dine 

Regnskap og lønn som forenkler drift av restauranter

Vi vet at du som driver restaurant har behov for mer enn standard regnskapsføring og lønn. Derfor har vi laget systemer, utviklet rutiner, og bygget kompetanse som forenkler og effektiviserer restaurantdriften. Restauranter opplever store sesongsvingninger som byr på utfordringer for betalingsevnen. Vi har regnskapsførere, lønnskonsulenter og rådgivere som kan løse en rekke av dine oppgaver innenfor regnskaps- og lønnsadministrasjon. 

Dette får du:

 • Integrasjoner som effektiviserer og reduserer feil
 • Avstemming av kasse og kredittkort
 • Kontroll på personalet
 • Full oversikt over varekosten
 • Juridisk bistand og rådgivning

Integrasjoner som effektiviserer og reduserer feil

En restaurant er avhengig av flere ulike systemer på grunn av driftens natur og krav fra myndigheter. Våre løsninger kan enkelt integreres med blant annet kasse, timeregistrering og andre systemer i restauranten. Slik reduserer du risikoen for manuelle feil og får bedre oversikt og kontroll. 

Viktige intergrasjonsområder:

 • Kasse
 • Teller og Nets
 • Bank
 • Timesregistreringsystem
 • Fordringsadministrasjon og kundefakturering
 • Økonomi- og lønnssystem

Avstemming av kasse og kredittkort

Du som driver restaurant vet at avstemming av kontanter og kredittkort er en utfordring. I tillegg har betalingsløsninger som Vipps, MCash og lignende inntatt markedet. Da trenger du gode rutiner og løsninger for avstemming av kontantbeholdningen og kredittkort mot Teller og Nets. Det hjelper vi deg selvfølgelig med. Vi kan også gi råd dersom du vurderer nye betalingsløsninger. 

Få kontroll på personalet

Personalkostnad er en av de store kostnadspostene. For å effektivt kunne administrere denne viktige ressursen i en restaurant, har vi verktøy som gjør det enklere å planlegge, følge opp og kontrollere områder som:

 • Lønnsprosentene

 • Sesongsvingninger

 • Deltidsjobbing

 • Kontrakter

 • Behandling og utbetaling tips, samt skattemessige konsekvenser.

 • Påbudte personallister

 • Integrasjon mot timesregistrering

Full oversikt over varekosten

Du har helt sikkert fått føle hvor viktig det er å ha oversikt over varekosten på kroppen. Her er bruttofortjenesten og kjøkkenprosenten viktige målparametere. Samtidig binder varelageret opp mye kapital. Sammen med erfarne rådgivere kan du sette opp gode rutiner og få oversikt over kritiske områder: budsjettering og likviditetsstyring, innkjøpsoversikter, varekalkulasjon, varetelling, varelager og rapportering for å ha kontroll på kjøkkenprosenten.

5 artikler om restaurantdrift som gjør det enklere for deg å nå målene dine 

Vi vet at det er krevende å drive restaurant. Servicebransjen preges av høyt tempo, store svingninger og lav omsetningsgrad. Derfor har vi laget en artikkelserie med tips som gjør det lettere for deg å nå dine mål.

block header icon

3 grep du kan ta for å styrke driften i din restaurant

block header icon

Slik finner du nye inntektskilder

block header icon

5 råd om leverandørsamarbeid

block header icon

Slik håndterer du drikkepenger

block header icon

Slik fikk Bølgen & Moi full økonomisk oversikt

Slik får du artiklene om effektiv restaurantdrift

Som spesialister på regnskap og økonomi for restaurantbransjen ønsker vi å dele våre beste tips med deg.

Legg igjen e-posten din, så sender vi deg de 5 artiklene med våre beste tips.
5 artikler restaurantbransjen download icon
"Tidligere tok det gjerne ti dager før de etterspurte rapportene fra regnskapsbyrået var på plass. Nå har vi rapporter og tall tilgjengelige i systemene våre, til enhver tid.”
Harald Berger, administrerende direktør i Bølgen & Moi

Tre digitale enheter oversikt Azets Cozone

Alt tilgjengelig på nett - sikkert og effektivt

Ved å knytte deg til våre tjenester, får du tilgang til Azets Cozone. Gjennom denne nettportalen kan du administrere timer som er grunnlag for lønngrunnlag, laste opp bilag som ikke allerede er sendt inn elektronisk fra leverandører og godkjenne dokumenter for regnskap og lønn. En mengde rapporter på ulike nivåer er også tilgjengelig. Portalen er ditt samarbeidsområde mellom deg som kunde og dine kontakter på regnskap og lønn hos Azets.

 • Godkjenning av leverandørfakturaer
 • Fakturering av kunder
 • Rapportering av regnskapet på en mengde nivåer
 • Timelister - registrering og godkjenning
 • Reiseregninger og utlegg - ta bilde av kvitteringer underveis
 • Fildeling - sikkert og oversiktlig

Akkurat når og hvor du vil.

Møt våre eksperter

Borre Pedersen avdelingsleder

"God økonomisk styring, kompetent ledelse, tilgjengelig beliggenhet og servicegrad spiller alle en viktig rolle for at din restaurant skal bli en suksess. Med fokus på vare- og personalkostnader og framtidige utgifter, samtidig som du følger med på trendene i bransjen, legger du grunnlaget for å lykkes i et marked med små marginer."

Børre Pedersen - Avdelingsleder SME-Service

Kontakt våre eksperter 

- for tilbud og mer informasjon om hva vi kan gjøre for din virksomhet.

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

 

 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.