Spesialister på restauranter

Vi vet at du som driver restaurant har behov for mer enn standard regnskapsføring og lønn. Derfor har vi laget systemer, utviklet rutiner, og bygget kompetanse som forenkler og effektiviserer restaurantdriften. Restauranter opplever store sesongsvingninger som byr på utfordringer for betalingsevnen. Vi har regnskapsførere, lønnskonsulenter og rådgivere som kan løse en rekke av dine oppgaver innenfor regnskaps- og lønnsadministrasjon. 

Integrasjoner som effektiviserer og reduserer feil

En restaurant er avhengig av flere ulike systemer på grunn av driftens natur og krav fra myndigheter. Våre løsninger kan enkelt integreres med blant annet kasse, timeregistrering og andre systemer i restauranten. Slik reduserer du risikoen for manuelle feil og får bedre oversikt og kontroll. 

Viktige intergrasjonsområder:

 • Kasse
 • Teller og Nets
 • Bank
 • Timesregistreringsystem
 • Fordringsadminstrasjon og kundefakturering
 • Økonomi- og lønnssystem

Avstemming av kasse og kredittkort

Du som driver restaurant vet at avstemming av kontanter og kredittkort er en utfordring. I tillegg har betalingsløsninger som Vipps, MCash og lignende inntatt markedet. Da trenger du gode rutiner og løsninger for avstemming av kontantbeholdningen og kredittkort mot Teller og Nets. Det hjelper vi deg selvfølgelig med. Vi kan også gi råd dersom du vurderer nye betalingsløsninger. 

Få kontroll på personalet

Personalkostnad er en av de store kostnadspostene. For å effektivt kunne administrere denne viktige ressursen i en restaurant, har vi verktøy som gjør det enklere å planlegge, følge opp og kontrollere områder som:

 • Lønnsprosentene

 • Sesongsvingninger

 • Deltidsjobbing

 • Kontrakter

 • Behandling og utbetaling tips, samt skattemessige konsekvenser.

 • Påbudte personallister

 • Integrasjon mot timesregistrering

Full oversikt over varekosten

Du har helt sikkert fått føle hvor viktig det er å ha oversikt over varekosten på kroppen. Her er bruttofortjenesten og kjøkkenprosenten viktige målparametere. Samtidig binder varelageret opp mye kapital. Sammen med erfarne rådgivere kan du sette opp gode rutiner og få oversikt over kritiske områder: budsjettering og likviditetsstyring, innkjøpsoversikter, varekalkulasjon, varetelling, varelager og rapportering for å ha kontroll på kjøkkenprosenten.

Juridisk bistand og rådgivning

Som vår kunde har du også tilgang på solid juridisk kompetanse. Våre eksperter kjenner restaurantbransjen og kan hjelpe deg med en rekke temaer innenfor arbeidsrett, slik som midlertidige ansettelser, utenlandske arbeidstakere, del- og overtid, oppsigelse og HMS. I tillegg har vi kompetanse på en rekke andre områder: 

 • Eierforhold og selskapsstruktur
 • Skatte- og avgiftsrådgivning
 • Kontraktsrett (leiekontrakter, leverandøravtaler m.m.)
 • Personvern og kontrolltiltak 
 • Styrearbeid og styreansvar
 • Pengekrav
 • Sivilprosess

Alt tilgjengelig på nett

Alle regnskap er tilgjengelig i vår nettbaserte økonomi- og lønnsportal Azets Work. Gjennom denne nettportalen kan du sende inn grunnlag, godkjenne dokumenter for regnskap og lønn og se på oversiktlige rapporter tilpasset din restaurant. Det har aldri vært enklere å samhandle med din regnskapsfører og lønnskonsulent. Elektronisk fakturaflyt, fakturering, rapportering og administrasjon – akkurat når og hvor du vil. 

Kontakt oss gjerne

Ønsker du er prat om regnskap og lønn for restauranter? Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid.

Du kan også ringe:

40 10 40 18