top banner image
 
 
 

Gir en sykemelding alltid rett til sykepenger?

I dette nettkurset får du en gjennomgang av forutsetningene for å motta sykepenger og hvilke plikter du som arbeidsgiver har til å påse at det ikke kreves sykepenger på feil grunnlag. 

Gratis webinar | Se video

 
Nettkurset vil gi deg tips til hvordan du konkret bistår og kommuniserer med dine ansatte i vanskelige livssituasjoner og hvordan du går frem når du tviler på dine ansattes rett til sykepenger.

Kurset inneholder følgende: 

  • Opptjeningstid ved nyansettelser og etter permisjoner
  • Gir sykemelding fra lege automatisk rett på sykepenger?
  • Ytelser fra NAV uten arbeidsgiverperiode
  • Unntak fra å betale arbeidsgiverperioden
  • Hva skjer etter 52 ukers fravær?
  • Utbetaling av sykepenger til ansatte som også mottar arbeidsavklaringspenger

Målgruppe

Nettkurset passer for deg som arbeider med lønn og personal, samt for ledere og mellomledere.

Få tilgang til opptaket

Fyll ut skjemaet for å få tilgang til opptaket.

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.