top banner image
 
 
 

Gir en sykemelding alltid rett til sykepenger?

I dette nettkurset får du en gjennomgang av forutsetningene for å motta sykepenger og hvilke plikter du som arbeidsgiver har til å påse at det ikke kreves sykepenger på feil grunnlag. 

Gratis webinar | Se video

 
Nettkurset vil gi deg tips til hvordan du konkret bistår og kommuniserer med dine ansatte i vanskelige livssituasjoner og hvordan du går frem når du tviler på dine ansattes rett til sykepenger.

Kurset inneholder følgende: 

  • Opptjeningstid ved nyansettelser og etter permisjoner
  • Gir sykemelding fra lege automatisk rett på sykepenger?
  • Ytelser fra NAV uten arbeidsgiverperiode
  • Unntak fra å betale arbeidsgiverperioden
  • Hva skjer etter 52 ukers fravær?
  • Utbetaling av sykepenger til ansatte som også mottar arbeidsavklaringspenger

Målgruppe

Nettkurset passer for deg som arbeider med lønn og personal, samt for ledere og mellomledere.

Fyll ut skjemaet for å få tilgang

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.